Ekspertgruppe udskriver to åbne arkitektkonkurrencer

Ekspertgruppen for national arkitekturpolitik har spurgt landets kommuner om udfordringer i det byggede miljø og udskriver nu to åbne idékonkurrencer om bymidter og parcelhuskvarterer i fremtiden. Konkurrencerne skal levere inspirerende fremtidsbilleder, der viser, hvordan vi kan bo og samles med udgangspunkt i mindre ressourceforbrug, større trivsel og rum til natur.

Pressemeddelelse
12.03.2024

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Jeg vil gerne takke de kommuner, som har svaret på ekspertgruppens open call. Jeg glæder mig til at blive inspireret og udfordret af de idéer, som kommer ind. Forhåbentlig kan de være med til at give nogle bæredygtige bud på, hvordan vi i bymidten og parcelhuskvarteret skaber fremtidens boliger og grønne byrum."

Ekspertgruppens talsperson direktør Helle Søholt siger:

”Ekspertgruppen har valgt to cases for hver konkurrence, fordi de tilsammen repræsenterer noget genkendeligt i vores land. Vi har både den gamle historiske bymidte og den mere modernistiske forstadsbymidte, samt det etablerede parcelhuskvarter og det nyudstykkede kvarter. Vi håber, at dette kan være med til at gøre svarene - fremtidsbillederne - relevante og brugbare. Og inspirere i hele landet. I forlængelse heraf vil jeg på hele gruppens vegne gerne udtrykke taknemmelighed over for de kommuner som svarede vores open call i efteråret. Svarene har dannet grundlag for konkurrencerne og inspirerer fortsat vores arbejde. Vi opfordrer alle interesserede til at svare på konkurrencerne og være med til at sætte barren for en ambitiøs og bæredygtig arkitektur i fremtiden."

Ekspertgruppen for national arkitekturpolitik er nedsat af kulturministen til at udarbejde en hvidbog med anbefalinger til en ny national arkitekturpolitik. Som led i arbejdet har ekspertgruppen udskrevet to arkitektkonkurrencer.

Kulturministeren skrev i efteråret 2023 til landets borgmestre og bad kommunerne om at komme med input til Ekspertgruppens arbejde med at forberede en national arkitekturpolitik. 34 kommuner bød ind med konkrete udfordringer, dilemmaer og betragtninger om det byggede miljø i deres kommune. Ekspertgruppen har herudfra valgt fire case-kommuner til at illustrere to generelle udfordringer i forhold til, hvor borgere traditionelt set har mødtes – bymidten – og hvor mange danskere bor – parcelhuskvarteret.

Nu inviteres landets arkitekter, landskabsarkitekter, byplanlæggere og andre interesserede til at skabe nye, attraktive fremtidsbilleder for bymidten og parcelhuskvarteret. Fremtidsbilledernes skal tage udgangspunkt i minimalt ressourceforbrug, trivsel for alle og rum til natur.

De to konkurrencer med tilhørende cases er:

Konkurrence A – Bymidten i fremtiden

• Høje Taastrup Bymidte

• Aabenraa Bymidte

Konkurrence B – Parcelhuskvarteret i fremtiden

• Kvaglund kvarteret, Esbjerg kommune

• Galgehøj kvarteret, Aars, Vesthimmerland kommune

Læs konkurrenceprogrammet 

Ekspertgruppen for national arkitekturpolitik består af:

 • Pil Høyer Thielst, forkvinde (arkitekt, partner, Lundgaard & Tranberg Arkitekter)
 • Helle Søholt, talsperson (adm. direktør, Gehl Architects)
 • Ellen Braae (professor i landskabsarkitektur på Københavns Universitet)
 • Kent Martinussen (adm. direktør i Dansk Arkitektur Center)
 • Marie Stender (seniorforsker på Aalborg Universitet)
 • Ellen Højgaard Jensen (byudvikler og underviser på Det Kongelige Akademi)
 • Lene Dammand Lund (rektor på Det Kongelige Akademi)
 • Lars Autrup (direktør i Akademisk Arkitektforening)
 • Anna Mette Exner (indehaver af Anna Mette Exner Arkitektur)
 • Claus Sivager (stadsarkitekt Frederiksberg kommune)
 • Sigrid Dahlerup (afdelingschef i Kulturministeriet)

Læs mere om ekspertgruppen og dens aktiviteter her.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16