Ekstern rapport om Kunstakademiet

Kulturministeren har oversendt en ekstern rapport om de interne forhold på Kunstakademiet til Folketinget. Rapporten konkluderer, at der har manglet en synlig og handlekraftig ledelse, som har kunnet tage ansvar for håndteringen af bl.a. identitetspolitiske episoder.

Pressemeddelelse
16.03.2021

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Den eksterne rapport har afdækket ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer på Kunstakademiet og viser med al tydelighed, at der er behov for en ny start. Første skridt bliver ansættelsen af en ny rektor for Kunstakademiet. Jeg har allerede bedt et udvalg se på, hvordan vi kan styrke ledelseskraften på de kunstneriske uddannelser. Jeg ser frem til at få udvalgets anbefalinger til, hvordan vi får sammensat kompetente bestyrelser med et højt kunstnerisk niveau, der kan sikre faglig ledelse, medindflydelse til de studerende og styrke det kunstneriske håndværk.”

Fakta

Kulturministeren bad i efteråret om en ekstern rapport om ledelsen og de organisatoriske udfordringer på Kunstakademiet. Rapporten bygger på en række interviews med ansatte og studerende på Kunstakademiet. Den konkluderer, at Akademiet ikke grundlæggende er i krise, men at der bl.a. har manglet en synlig ledelse med rektor i spidsen til at kunne tage hurtigt og konkret ansvar for håndteringen af bl.a. mobning og de identitetspolitiske episoder, som er beskrevet i medierne.

Rapporten beskriver et egentligt "ledelsesvakuum" med et uklart organisationshierarki præget af knopskydning af nye fora, hvilket har forårsaget et tab af beslutningskraft i organisationen. Rapporten peger på, at udfordringerne kan afhjælpes ved en klar og handlekraftig ledelse og en gentænkning af institutionens rygrad af beslutnings-, diskussions- og mødefora.   

Ministeren anmodede i februar 2020 et udvalg om at analysere de ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer på de kunstneriske uddannelser. Udvalget skal komme med sine anbefalinger og modeller for fremtidig ledelse og organisering af uddannelserne til oktober 2021.

Læs rapporten her

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16