Enigt folketing vedtager straf for at indføre ulovligt udførte kulturgenstande

Ved en ændring af kulturværdiloven bliver det nu strafbart at indføre kulturgenstande, som ulovligt er fjernet fra oprindelseslandet.

Nyhed
08.06.2022

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"Den ulovlige, internationale handel med kulturgenstande er en alvorlig trussel mod verdens kulturarv. Handlen er ledsaget af ødelæggelser og plyndringer og skaber indtægter for kriminelle og terrororganisationer. Det er en alvorlig forbrydelse, som vi skal bekæmpe. Derfor er jeg glad for, at det nu bliver strafbart herhjemme at indføre kulturgenstande, der er ulovligt udført af deres oprindelsesland."

Lovændringen udspringer af EU-forordningen om indførsel og import af kulturgenstande, som forbyder indførsel i EU af kulturgenstande, der er ulovligt udført af deres oprindelsesland. Fremover vil overtrædelse af forordningen kunne straffes med bøde og i alvorligere tilfælde med fængsel i op til to år. Lovændringen sikrer også, at kulturgenstande kan udleveres til oprindelseslandet, når de er ulovligt udført.

Alle partier i Folketinget stemte for lovforslaget, der træder i kraft 1. juli 2022.

Læs lovforslaget, der blev vedtaget tidligere i dag. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16