EU-medlemslandene bakker op om ny europæisk mediefrihedslov

Et stort flertal af EU-medlemslandene har givet EU-formandskabet mandat til at starte forhandlinger med Europa-Parlamentet om en ny europæisk mediefrihedslov. Danmark bakker op om mandatet, og kulturministeren ser frem til de kommende forhandlinger med Europa-Parlamentet.

Pressemeddelelse
26.06.2023

Et stort flertal af EU’s medlemslande har stemt for Rådets holdning til en ny europæisk mediefrihedslov (European Media Freedom Act). Det er resultatet af et møde blandt EU-ambassadørerne i de faste repræsentanters komité. Formandskabet har dermed fået mandat til at indlede forhandlinger med Europa-Parlamentet, når Europa-Parlamentet har fastlagt deres position.

Danmark støtter Rådets holdning til den europæiske mediefrihedslov, som blandt andet opretter et nyt uafhængigt europæisk råd for medietjenester og begrænse de store tech-platformes muligheder for at nedtage eksempelvis artikler og videomateriale fra redaktionelle medier. 

Danmark bakker blandt andet op, fordi Rådets ændringsforslag til mediefrihedsloven understreger, at organisering, regulering og finansiering af public service medier forbliver et nationalt anliggende. Forslaget griber heller ikke ind i mediernes selvregulering, herunder det danske system med Pressenævnet. Endelig bliver det kommende nye europæiske medieråds udtalelser kun vejledende.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Jeg er glad for, at det er lykkedes at nå et stort flertal blandt medlemsstaterne. Fra dansk side har det hele tiden været vigtigt, at vi ikke endte med en europæisk regulering, der skader frie og velfungerende medier. Her er vi kommet rigtigt godt i mål med Rådets ændringsforslag. Det er især godt, at forslaget ikke ændrer ved den danske model for public service eller den måde, som medierne regulerer sig selv på gennem det danske Pressenævn. Jeg ser nu frem til de kommende forhandlinger med Europa-Parlamentet, hvor vi fra dansk side fortsat vil være aktive og arbejde for de danske mærkesager.”

Forhandlingerne med Europa-Parlamentet ventes at starte i løbet af efteråret 2023.

Fakta om Media Freedom Act

European Media Freedom Act (EMFA) har til formål at beskytte mediepluralisme og mediefrihed i EU. Den medfører, at medlemsstaterne skal respektere mediers redaktionelle frihed og forbedre beskyttelsen af journalistiske kilder.

Centrale elementer i forslaget et blandt andet, at:

  • Medlemsstaterne pålægges at respektere mediers redaktionelle frihed og forbedre beskyttelsen af journalistiske kilder.
  • Medier skal sikre gennemsigtighed i deres ejerskab.
  • Store onlineplatforme skal begrunde og notificere om nedtagning af redaktionelt indhold samt etablere klageadgang i forbindelse med nedtagning af indhold.
  • Finansieringen af public service medier skal være tilstrækkelig og stabil, og der skal sikres gennemsigthed i måden, bestyrelser eksempelvis udpeges på.
  • Medlemsstaterne skal vurdere virkningen af ​​mediekoncentration i forhold til mediepluralisme.
  • Der oprettes et nyt uafhængigt europæisk råd for medietjenester bestående af nationale medietilsynsmyndigheder.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16