Flere børn og unge kommer nu til at udfolde sig kreativt

Kulturminister Joy Mogensens ambition, om at flere børn og unge skal deltage i kulturelle fællesskaber, bliver til virkelighed med initiativet 'Grib Engagementet', som 27 kommuner bliver en del af. Der er i alt afsat 40 mio. kr. til at give flere børn og unge adgang til og lyst til at udfolde sig inden for bl.a. musik, film, teater og billedkunst.

Pressemeddelelse
Nyhed
24.06.2021

Kulturminister Joy Mogensen siger:

"Det er glædeligt, at flere børn og unge over hele landet kommer til at deltage i kulturelle fællesskaber. For kultur, der er skabt for, med og af børn og unge, har en særlig værdi. Dét at beskæftige sig med kunst og kultur gør, at børn og unge får mulighed for at udvikle sig som mennesker. Det giver anledning til refleksion og fordybelse, og når børn eksempelvis synger eller spiller på instrumenter, afprøver de nye udtryksformer og bliver en del af nye fællesskaber. Det understøtter i bund og grund, at de udvikler sig til engagerede og aktive samfundsborgere. Jeg glæder mig meget til at følge modelforsøgene og de erfaringer, som de vil indbringe."

Forsøg i hele landet

De i alt 14 modelforsøg kommer til at løbe over efteråret 2021, og de skal skabe mere viden og erfaringer om, hvad der vil give flere børn og unge lyst til at udfolde sig inden for teater, dans, design, poesi, musik og billedkunst.

Der er den seneste årrække sket et støt fald i antallet af elever på musik- og kulturskolerne. I sæsonen 2015/16 gik der 106.383 elever på musik-og kulturskolerne, mens der i sæsonen 19/20 gik 98.343 elever. Det er en udfordring, som modelkommuneforsøgene også kan understøtte – samtidig med at endnu flere børn og unge finder glæden ved at udfolde sig kreativt sammen med andre.

Fakta om indsatsen ”Grib Engagementet”

Der er på Finansloven afsat 20 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022 til de kommunale modelforsøg med at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur.
Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget i alt 16 ansøgninger, og der blev ansøgt for i alt 23,8 millioner kroner. 14 ansøgninger har fået tilskud, som tilsammen retter sig mod børn og unge fra 0-24 år. Puljen bliver også slået op en anden ansøgningsrunde den 19. august 2021, og puljen kan søges frem til og med den 10. november 2021.

Læs mere om kommunernes projekter her.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16