Flere børn og unge skal have teateroplevelser

Regeringen og de øvrige partier bag finansloven (SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet) har indgået aftale om en forsøgsordning, som skal gøre det lettere for kommuner, ungdomsuddannelser og private dagtilbud og skoler at købe forestillinger.

Pressemeddelelse
16.06.2021

Aftalen falder i forlængelse af, at partierne i forbindelse med finanslovsaftalen blev enige om at sætte 20 mio. kr. af årligt i 2021-2024 til ungdoms- og børneteater.

Aftalen medfører dels, at den hidtidige refusionsordning, der gør det muligt for kommunerne at få refunderet 50 procent af deres udgifter til køb af scenekunstforestillinger, omlægges til straksrefusion. Det vil gøre ordningen mere nærværende for de kommunale indkøbere og føre til, at flere børn og unge får mulighed for at opleve levende scenekunst og lette administration af ordningen i kommunerne. Refusionen skal søges elektronisk, hvilket også vil lette processen for ansøgerne.

Som noget nyt bliver det samtidig muligt for ikke-kommunale institutioner for børn og unge at få refusion i forsøgsperioden. I perioden 2021-2024 afsættes en pulje på i alt 38,5 mio.kr. Ansøgere til puljen vil kunne få dækket op til 50 procent af udgifterne til køb af en forestilling. Det giver mulighed for, at f.eks. flere børn og unge på ungdomsuddannelser, i private dagsinstitutioner og på private skoler får mulighed for at opleve levende scenekunst.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

"Alle børn og unge skal have mulighed for tidligt i livet at opleve, hvad en teaterforestilling kan. Derfor har vi prioriteret at gøre en ekstra indsats for ungdoms- og børneteater. Nu gør vi det lettere at få teaterforestillinger ud på skoler og i børnehaver i en forsøgsperiode. Gennem forsøget får vi et billede af, om vi – som vi håber - kan skabe større interesse, når det bliver enklere at søge om refusion. Samtidig får vi et billede af, om der også på ungdomsuddannelserne og på de private daginstitutioner og skoler er appetit på at give børn og unge flere teateroplevelser."

Charlotte Broman Mølbæk, SF, siger:

"Med denne aftale styrker vi muligheden for, at der kommer mere børne- og ungdomsteater i hele landet. Det er vigtigt for SF, at alle børn og unge får mulighed for at opleve teater, så der ikke kommer opdelinger i samfundet med a-hold og b-hold. Derfor er det vigtigt, at vi fra Christiansborg giver støtte til mere teater i daginstitutioner, skoler og på gymnasier og erhvervsuddannelser. Det kunst og kultur, vi sammen oplever, er med til at styrke fællesskabet og sammenhængskraften i hele landet."

Zenia Stampe, Radikale Venstre, siger:

"Radikale gik til finanslovsforhandlingerne med et krav om, at alle børn og unge i Danmark skal se et teaterstykke mindst én gang om året. Derfor er vi henrykte over, at vi nu både sender flere penge afsted til ordningen og gør den mindre bureaukratisk for kommunerne. Det skulle gerne resultere i en masse flere forestillinger ude på de danske skoler, uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner.”

Søren Søndergaard, Enhedslisten, siger:

”Det er vigtigt, at børn og unge har mulighed for at opleve scenekunst. En tur i et teater, sammen med sine klassekammerater eller med børnehaven kan åbne for nye måder at se verden på, samt snakke om store og små oplevelser i hverdagen. Derfor er det godt, at vi nu forsøger at gøre det nemmere for børnehaver og skoler mfl. at få refusion, når de køber børne- og ungdomsforestillinger. ”

Franciska Rosenkilde, Alternativet, siger:

"Kulturlivet er en mærkesag for Alternativet og en helt integreret del af Alternativets DNA. Derfor er vi også glade for at være med i en forsøgsordning, hvor kommunerne får bedre mulighed for at opnå hurtigere refusion ved køb af børne- og ungeteater."

Kasper Sand, Socialdemokratiet, siger:

“Vi ved, der er en kæmpe ulighed i, hvilken kultur og kunst, vi har med hjemmefra. Det følger os gennem livet og skaber en social og kulturel ulighed og opsplitning mellem borgerne. Derfor er det afgørende, at endnu flere børn og unge præsenteres for kunst og kultur, så vi kan mindske ulighed i kendskab, forståelse og interesse.”

Aftalen er indgået, netop som årets Aprilfestival i Holbæk finder sted i dagene 16.-22. juni. Udover at præsentere teater for børn og unge et nyt sted i Danmark hvert år fungerer festivalen som producenternes udstillingsvindue til formidlere og arrangører.

Læs aftalen her. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16 – for pressehenvendelser.

Chefkonsulent, Ane Kathrine Lærkesen, Kulturministeriet tlf. 41 39 38 42 – for faglige spørgsmål om den nye ordning.