Flere udsatte borgere skal med i fællesskaber gennem idræt

Flere udsatte borgere skal inkluderes i de fællesskaber, der opstår, når man dyrker idræt. En ny pulje på 19,2 mio. kr. skal sætte gang i udviklingen.

Pressemeddelelse
28.10.2019

Idrætten har en social slagside. Mens størstedelen af den brede befolkning er idrætsaktive, er der meget færre udsatte borgere, der dyrker idræt og får del i de fællesskaber, som følger med et idrætsaktivt liv. Det viser blandt andet en rapport fra Idrættens Analyseinstitut. 

Kulturministeriet åbner derfor nu en ansøgningspulje på 19,2 mio. kr., som kan søges til nye initiativer, der kan hjælpe med at vende tendensen og få flere udsatte borgere med i fællesskaber gennem idræt.

Kulturminister Rasmus Prehn siger:

”En idrætsaktiv hverdag er desværre ikke alle forundt. Det betyder, at der er borgere – dem der i forvejen står uden for fællesskabet på forskellige måder – der går glip af de positive oplevelser, som man får, når man dyrker idræt. Med denne indsats vil jeg derfor arbejde for, at flere børn, unge og voksne kan finde et sted, hvor de kan skabe noget sammen med andre, så de får mod på livet og styrket fællesskabet.” 

Om puljen

Puljens formål er at hjælpe udsatte borgere med at skabe flere sociale relationer og i højere grad føle sig inkluderet i de lokale fællesskaber, som majoriteten af borgerne mødes og deltager i. Puljens indsatser er målrettet både socialt udsatte unge og voksne, børn og familier i risikozonen samt personer med funktionsnedsættelser. Da disse grupper ofte har komplekse udfordringer, som viser sig på mange områder af livet, kan puljen kun søges i partnerskab mellem to eller flere forskellige aktører, som hver især har forskellige kompetencer at byde ind med over for målgrupperne. Det kan fx være private idrætsaktører, NGO’er, organisationer, foreninger og offentlige myndigheder.

Ansøgningsfristen for puljen er mandag den 2. december 2019 kl. 12.00.

Puljen indgår i satspuljeaftalen for 2019 på Beskæftigelsesområdet. 

Udvalgte pointer fra Idrættens Analyseinstitut 

  • 47 pct. af voksne, der højst har gennemført en grunduddannelse, er idrætsaktive, mens tallet er 72 pct. for voksne, der har gennemført en lang uddannelse.
  • 17 pct. af ledige på kontanthjælp er idrætsaktive, mens tallet er 69 pct. for funktionærer.
  • 60 pct. af børn, hvor begge forældre er arbejdsløse, dyrker idræt, men tallet er 85 pct., hvis begge forældre er i arbejde.
  • 61 pct. af børn, hvor begge forældre er født uden for Europa, dyrker idræt, mens tallet er 84 pct. for børn, hvor begge forældre er født i Danmark.

Kilde: Socialt udsatte i idrætten. Definitioner og eksisterende viden, Idrættens Analyseinstitut 2018.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16