Første kulturpolitiske redegørelse siden 1997 er klar

For første gang i mere end 25 år giver Kulturministeriet et samlet overblik over, hvordan det står til med det danske kultur-, kunst-, forenings- og idrætsliv. Det sker i en tid, hvor kulturen er vigtigere end nogensinde.

Pressemeddelelse
11.05.2023

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Vi ser en verden i konstant forandring i disse år. Derfor har vi brug for noget at holde os fast til – noget der samler os og binder os sammen som folk og land. Det gør vores fantastiske kulturliv, som netop er en af grundpillerne i det danske samfund. Jeg afleverer i dag den første kulturpolitiske redegørelse siden 1997. Den viser, at dansk kultur står stærkt, men at der er tendenser, som det er vigtigt, at vi er opmærksomme på. Det er vigtigere end nogensinde, at kulturen har de bedste betingelser til at udvikle og udfolde sig på.”

Redegørelse til debat
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har med redegørelsen inviteret Folketinget til debat om Danmarks kulturpolitik. Redegørelsen offentliggøres på Folketingets hjemmeside d. 11. maj. Debatten om redegørelsen finder sted 25. maj i Folketingssalen og kan live-streames på ft.dk. Med redegørelsen som faktuelt grundlag ønsker kulturministeren at starte en debat, som skal give bidrag til en ny samlet og ambitiøs kulturpolitik.

Fakta om den kulturpolitiske redegørelse
Den kulturpolitiske redegørelse er den første siden 1997.
Redegørelsen sætter bl.a. tal på, hvordan danskerne bruger kulturen, hvordan kulturen bidrager til dansk økonomi og beskæftigelse, og hvordan den digitale udvikling påvirker danskernes forbrug af medier, nyheder og kultur.

Nøgletal fra redegørelsen

  • Syv ud af ti danskere over 16 år er i dag aktive kulturforbrugere uden for eget hjem. Dvs. at 71 procent inden for tre måneder enten har været på bibliotek, på museum, i biograf eller til koncert eller scenekunst.
  • Blandt de mest udbredte kulturaktiviteter uden for hjemmet er motion med 84 procent og besøg på biblioteker med 40 procent.
  • I 2021 havde kulturerhvervene en samlet økonomisk produktion på 188 mia. kr. inklusive indirekte (afledt) produktion i andre erhverv. Det svarer til en andel af den samlede danske økonomiske produktion på ca. 4,2 procent.
  • Den økonomiske produktion i kulturerhvervene - uden relateret engros- og detailhandel og udlejning samt indirekte (afledt) produktion i andre erhverv – var i 2021 på ca. 109 mia. kr. Det svarer til en andel af den samlede danske produktion på 2,4 procent.
  • I 2021 genererede kulturerhvervene en samlet beskæftigelse på i alt ca. 169.000 personer og en eksport på 29 mia. kr., begge dele inklusive engros- og detailhandel og udlejning inden for kulturerhvervene samt indirekte (afledte) effekter i andre erhverv.

Læs hele den kulturpolitiske redegørelse 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16