Folketinget vedtager nye regler for fortidsminder

Det bliver i visse tilfælde lettere at foretage ændringer i fortidsminder for at styrke formidling og tilgængelighed. Samtidig bliver mulighederne for dispensation mere gennemsigtige for borgerne.

Pressemeddelelse
08.06.2022

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"Vores fortidsminder fortæller om vores historie, hvor vi kommer fra, og hvad vi som samfund er rundet af. Det er afgørende, at vi kan formidle fortidsminderne og sikre, at de er relevante for befolkningen. Det bliver lettere med denne lovændring, samtidig med at vi fortsat passer på kulturarven. Vi gør hverdagen lettere for nogle af de danskere, der bor på et fort eller har en gravhøj i haven. Og i forhold til beskyttelse af nyere fortidsminder - som de mange fæstningsanlæg fra 2. verdenskrig - har vi besluttet, at der skal tages konkret stilling til hvert enkelt anlæg, før det fredes. Vi sikrer også større faglig indsigt på området for kulturarv i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Jeg er glad for og stolt over den brede opbakning, lovforslaget har fået i Folketinget."

Fakta

Det er en bred politisk stemmeaftale om ændringen af museumslovens bestemmelser på fortidsmindeområdet, som ligger bag vedtagelsen af loven i dag. Formålet med ændringerne er at sikre en bedre balance mellem beskyttelse, formidling og tilgængelighed. Det overordnede princip i loven er fortsat, at der ikke må foretages ændringer i fortidsminder men også, at der fortsat skal være mulighed for dispensation.

Det skrives nu ind i loven, hvilke forhold som tillægges vægt, når det vurderes, om der kan gives dispensation. Det kan for eksempel tillægges vægt, at ændringen er med til at sikre bevaringen af fortidsmindet, eller at ændringen forbedrer tilgængeligheden til fortidsmindet for mennesker med funktionsnedsættelse. Helt grundlæggende tillægges det også vægt, om det er muligt at genskabe fortidsmindet, som det var før ændringen, og om ændringen bidrager til at fremme en bedre forståelse og oplevelse af fortidsmindet for offentligheden.

Der vil også blive indført en bagatelgrænse, som beskriver ændringer, der ikke kræver dispensation. Det kan for eksempel sikre, at beboere på fortidsminder lettere kan lave om i haven eller stille en trampolin op i terræn-niveau.

Desuden fjernes den automatiske beskyttelse for nyere fortidsminder, for eksempel bunkere langs den jyske vestkyst fra 2. verdenskrig, som ellers ville blive automatisk fredet efter 100 år. Grundlaget skal fremover være en konkret faglig vurdering.

Endelig vil der komme en kulturarvsafdeling i Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor der tilknyttes to sagkyndige med faglig indsigt på kulturarvsområdet.

Læs lovforslaget, der netop er blevet vedtaget. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16