Forbedret kortlægning af sten- og jorddiger

Kulturministeriet sætter gang i en landsdækkende forbedret kortlægning over beskyttede sten- og jorddiger. Der er i dag registreret 34.000 kilometer diger.

Pressemeddelelse
Nyhed
16.12.2021

Slots- og Kulturstyrelsen har sammen med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet udviklet en teknisk metode til at lave en forbedret kortlægning af beskyttede sten- og jorddiger. Det skyldes, at den nuværende kortlægning ikke er retvisende og skaber uklarhed for borgere og myndigheder. Den gamle kortlægning er fra starten af 00’erne og blev lavet i en tid uden udbredt adgang til digitale kort.

Kulturministeriet vil i perioden 2021-24 gennemføre en forbedret landsdækkende registrering af beskyttede diger. I tillæg hertil vil Kulturministeriet i perioden 2021-22 gennemføre et pilotprojekt med henblik på at finde metoder til at kortlægge de beskyttede stendiger, der indtil nu ikke har været registreret, idet de er gemt væk i skovbunden eller langs med gamle landsbygader. Når resultatet for pilotprojektet ligger klart, vil der efterfølgende blive taget stilling til, om der skal laves en landsdækkende kortlægning af beskyttede stendiger.

Ny teknisk metode til forbedret registrering af beskyttede sten- og jorddiger

Den nye metode til at skabe en forbedret registrering tager udgangspunkt i den eksisterende registrering af beskyttede sten- og jorddiger. Først udføres der en automatisk forbedring af den geografiske nøjagtighed, så registreringen i højere grad stemmer overens med den fysiske placering af digerne ude i landskabet. Derefter foretages der en kontrol af digernes beskyttelsesstatus

Ved hjælp af sammenligning med anden data kontrolleres det, om det er korrekt, at digerne er beskyttede efter kriterierne i museumsloven.

Efter disse to processer, som foregår automatisk, bliver registreringen gennemgået af medarbejdere hos Slots- og Kulturstyrelsen, der foretager kvalitetskontrol og yderligere optimering af registreringens nøjagtighed. Resultatet bliver en registrering, der med langt større sikkerhed end i dag rummer de korrekte beskyttede diger, og digerne vil i langt højere grad være angivet med den korrekte geografiske placering.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16