Foreningslivet er med i kampen mod ensomhed

Ny politisk aftale afsætter 50 mio. kr. til indsats mod ensomhed under corona – en stor del af midlerne går til 1000 nye fællesskaber i foreningslivet.

Pressemeddelelse
06.11.2020

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Når coronaen lukker samfundet ned, så er der en risiko for, at ensomheden stiger hos mange. Det gælder ikke mindst for mange voksne, som bliver særligt hårdt ramt af restriktionerne, da mange normale fritidsaktiviteter er ramt af restriktioner. Derfor er det vigtigt, at vi værner om vores mentale velfærd. Og her spiller foreningslivets fællesskaber en særlig rolle. De kan give håb i en mørk vinter.”

Aftalen indeholder på Kulturministeriets område:

  • 10 mio. kr. til strakspulje til 1000 nye fælleskaber: Puljen kan søges af foreningerne til nye coronasikre fællesskaber for voksne. Puljen oprettes via Slots- og Kulturstyrelsen.
  • 15 mio. kr. til støtte i beboerforeninger: Midlerne går til Danmarks Almene Boliger, som skal iværksætte lokale indsatser mod ensomhed, som beboerforeningerne skal lave i samarbejde med foreningslivet.

Yderligere indeholder aftalen 20 mio. kr., som fordeles til Covid-19-partnerskaberne for hhv. ældre, udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap igennem Social- og Indenrigsministeriet samt 5 mio. kr. til KFUMs Social Drive Out til indsats for udsatte borgere i landdistrikter.

Læs mere om aftalen på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside her

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16