Forundersøgelse om formidling af kolonihistorie er afleveret til Kulturministeriet

Referencegruppen, der har haft til opgave at belyse mulighederne for at styrke museumsformidlingen af Danmarks kolonihistorie, har afleveret sin forundersøgelse til Kulturministeriet. Undersøgelsen peger på en række forskellige scenarier, der kan styrke formidlingen af kolonihistorien yderligere.

Pressemeddelelse
Nyhed
08.04.2022

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Jeg vil gerne takke referencegruppen for en udførlig og omfangsrig forundersøgelse, der peger på en lang række forskellige scenarier for, hvordan man kan styrke formidlingen af dansk kolonihistorie. Jeg vil nu læse rapporten grundigt, før jeg tager stilling til dens konklusioner.”

Det indgår i finanslovsaftalen for 2021, at regeringen, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet har aftalt at belyse mulighederne for at styrke formidling af Danmarks kolonihistorie. Referencegruppen, der har undersøgt mulighederne for at styrke museumsformidlingen af kolonihistorien, har nu afleveret sin forundersøgelse til kulturministeren. Referencegruppen peger på 13 forskellige scenarier til at styrke formidlingen af Danmarks kolonitid. Forslagene er udarbejdet inden for tre tematikker: Kolonihistoriske videns- og læringsportaler, kolonihistoriske multihuse- og museer og kolonihistorie ud i hele landet. Derudover kortlægger undersøgelsen danskernes viden om Danmarks kolonitid og den nuværende formidling af kolonitiden.

Baggrund

Forundersøgelsen er udarbejdet af en referencegruppe med Nationalmuseet som formand. Referencegruppen har derudover bestået af M/S Museet for Søfart, Moesgaard Museum, Historielærerforeningen, Institut for menneskerettigheder, Foreningen Kolonihistorisk Center, Rigsarkivet, Statens Museum for Kunst og Statens Naturhistoriske Museum samt Grønlands Nationalmuseum.

Læs forundersøgelsen.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16