Fredericia Musicalteater bliver omfattet af scenekunstlovens § 5

Teatret skal i fremtiden have ansvar for at udvikle musicalgenren og påvirke musicalscenerne i Danmark.

Pressemeddelelse
12.04.2024

Det betyder, at Fredericia Musicalteater fra 1. januar 2025 får et permanent årligt tilskud på finansloven på 9,8 mio. kroner, når udviklingsperioden fra 2021-2024, som staten også har ydet tilskud til, slutter.

Kulturministeriet har modtaget positive evalueringer af teatrets scenekunstfaglige potentiale fra Statens Kunstfond og af teatrets økonomiske status fra Slots- og Kulturstyrelsen. På den baggrund har kulturministeren besluttet at lade Fredericia Musicalteater være ét af i alt 10 teatre i Danmark, som er omfattet af scenekunstlovens § 5.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Jeg tror på, at Fredericia Musicalteater kan løfte musicalgenren herhjemme til nye højder – ikke mindst på grund af sit nære samarbejde med Den Danske Scenekunstskole. Jeg glæder mig til at se resultatet, og jeg er sikker på, at publikum lokalt, regionalt og i hele landet har store musicaloplevelser i vente."

FAKTA OM § 5 TEATRE

Fra 1. januar 2025 er der i alt 10 teatre i Danmark med særlige opgaver jf. scenekunstlovens § 5.

Af scenekunstlovens § 5 fremgår:

Staten kan yde tilskud til teatre og andre institutioner på scenekunstområdet, der

1) udbyder teater i den landsdel, hvor de er beliggende,

2) udbyder turnerende teater i hele landet,

3) varetager specialer i en landsdel eller i hele landet,

4) varetager særlige opgaver på scenekunstområdet i landsdele eller i hele landet,

5) varetager særlige opgaver regionalt på tværs af flere kommuner eller

6) medvirker til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende aktiviteter eller særlige initiativer, herunder varetager internationale aktiviteter.

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for tilskud ydet efter stk. 1, herunder vedrørende tilskudsmodtagernes bestyrelser, organisation og ledelse samt formål, alsidighed i repertoiret og varetagelse af specialer og særlige opgaver.

FAKTA OM FREDERICIA MUSICALTEATER

Fredericia Musicalteater blev dannet i 2021 og er hjemmehørende i Fredericia. Teatret udvikler og producerer musicals, herunder nye danske musicals. Teatret indgår i et nært samarbejde med Den Danske Scenekunstskoles musicaldel, der findes i Fredericia, blandt andet om musicaludviklingsprogrammet, Portal.

Fredericia Musicalteater viser sine forestillinger på egen scene i Fredericia, men også andre steder i landet, når egnede samarbejdspartnere findes.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16