Grønlandsk trommedans og nordisk klinkbådstradition får international anerkendelse som vigtig kulturarv

FN's organisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO har an-erkendt trommedans og klinkbådstradition som immateriel verdensarv.

Pressemeddelelse
16.12.2021

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"Jeg er stolt over, at vi i det danske rigsfællesskab for første gang, siden Danmark tiltrådte konventionen om immateriel kulturarv, har fået anerkendt en ansøgning. Nu kommer grønlandsk trommedans og sang på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Fra mig skal der lyde et stort tillykke til Grønlands selvstyre, til Grønlands Nationalmuseum og –arkiv, der har arbejdet med ansøgningen, og til de aktive foreninger og personer, som arbejder med at formidle traditionen til nye generationer.

Jeg er også rigtig glad for, at ansøgningen om at få anerkendt den nordiske klinkbådstradition, som vi er medunderskriver på, er blevet imødekommet. De klinkbyggede både i Norden er en central del af vores levende kulturarv. Bådene har gennem tiderne været et livsvigtigt redskab knyttet til fiskeri og landbrug, fragt og søfart og bliver stadig bygget den dag i dag.

Det ærgrer mig selvfølgelig, at UNESCO ikke har anerkendt den dansk-tyske mindretalsmodel som immateriel kulturarv. Men det ændrer ikke på, at den dansk-tyske model for fredelig sameksistens i en kulturelt mangfoldig grænseregion er et godt forbillede for andre grænseområder, der kan lade sig inspirere af mindretalsmodellen og den fredelige sameksistens."

Baggrund for de tre ansøgninger

Grønlandsk trommedans og – sang, Qilaatersorneq

Danmark har på vegne af Rigsfællesskabet og Grønlands selvstyre ansøgt om at få nomineret grønlandsk trommedans og -sang til UNESCO's repræsentative liste. Det er en stolt grønlandsk tradition, der i Grønland arbejdes aktivt på at videreformidle til kommende generationer. Trommedans finder i Grønland sted ved alle former for begivenheder, og den bliver både praktiseret i sin traditionelle form og sammen med mere moderne musik.

Den nordiske klinkbådstradition

Danmark har været medansøger på en fællesnordisk ansøgning om optagelse af den nordiske klinkbådstradition på UNESCO's repræsentative liste. Klinkbåden er en særlig bådtype med en skrogkonstruktion, hvor plankerne i skroget overlapper hinanden. Traditionerne omkring brugen af båden har eksisteret i mere end tusind år og er en vigtig del af den nordiske kystkultur og kulturarv. Norge er hovedansøger, men såvel Sverige, Island, Færøerne, Finland, Åland og Danmark står bag nomineringen.

Den dansk-tyske ansøgning

Mindretallene i den dansk-tyske grænseregion gik i 2016 sammen om at arbejde på en nominering af ”Den dansk-tyske minoritetsmodel – en ramme for fredelig sameksistens i en kulturel mangfoldig region” til optagelse i UNESCOs register over gode sikringspraksisser. Minoritetsmodellen bygger på respekt for kulturel forskellighed og en opfattelse af kulturel mangfoldighed som merværdi.

Om immateriel kulturarv

Danmark tiltrådte i 2010 UNESCO’s 2003-konvention til sikring af den immaterielle kulturarv. Kulturministeren åbnede i 2017 for første gang mulighed for at indsende nomineringsforslag til UNESCO's lister over verdens immaterielle kulturarv.

Komitéen har besluttet at optage grønlandsk trommedans og sagn og den nordiske klinkbådstradition på UNESCO's repræsentative liste. For så vidt angår ansøgningen om at få optaget den dansk-tyske mindretalsmodel i UNESCO's register for gode sikringspraksisser for immateriel kulturarv har komitéen besluttet ikke at optage forslaget i registeret.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16