Hastebehandling af lovforslag om forlængelse af DR’s bestyrelse

DR’s bestyrelses beskikkelsesperiode udløber til nytår. Regeringen anmoder derfor i dag Folketinget om at hastebehandle et lovforslag, der skal genbeskikke DR’s nuværende bestyrelse for to år. Det er det første initiativ fra medieaftalen, som regeringen implementerer.

Pressemeddelelse
Nyhed
16.12.2022

Beskikkelsesperioden for DR's bestyrelse udløber 31. december 2022. For at leve op til medieaftalen, vil kulturminister Jakob Engel-Schmidt anmode Folketinget om at hastebehandle et lovforslag. Lovforslaget genbeskikker DR’s bestyrelse for to år samt præciserer den gældende udpegningspraksis, hvis et medlem udtræder af bestyrelsen. Lovforslaget skal fremsættes i begyndelsen af næste uge. Genbeskikkelsen af bestyrelsen vil træde i kraft per 1. januar 2023. 

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil gennemføre medieaftalen fra maj 2022 med tilpasninger, og det fremgår af medieaftalen, at DR’s nuværende bestyrelse skal genbeskikkes for to år. I den periode skal et udvalg udarbejde forslag til en ny model for udpegning af DR’s bestyrelse, som kan understøtte udviklingen af DR som en moderne medievirksomhed. 

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Lovforslaget om forlængelse af DR’s bestyrelse er blevet forsinket af valget. Da DR’s nuværende bestyrelse udløber ved årsskiftet, vil jeg derfor fremsætte et lovforslag, der genbeskikker den nuværende bestyrelse. Jeg håber, at Folketinget vil bakke op om hastebehandlingen af lovforslaget. Det her er det første initiativ i medieaftalen, som regeringen fører ud i livet. I den kommende tid vil jeg kaste mig over de andre dele af medieaftalen.”

DR's bestyrelse består af 11 medlemmer. Tre af medlemmerne, herunder formanden, er udpeget af kulturministeren. Seks medlemmer er udpeget af kulturministeren og Folketingets seks største partier efter indstillinger fra partierne. Derudover er der to medarbejdervalgte medlemmer. Den nuværende bestyrelse blev beskikket i 2019.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16