Her er de nye bestyrelser på de videregående kunstneriske uddannelser

For første gang skal de syv videregående uddannelser have bestyrelser. Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har udpeget de eksterne medlemmer af bestyrelserne, som skal varetage den strategiske ledelse og have det overordnede ansvar for institutionernes drift, økonomi og udvikling.

Pressemeddelelse
26.09.2023

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:
”De kunstneriske uddannelser skaber fremtidens kunstnere og spiller derfor en helt afgørende rolle i vores kunst- og kulturliv. Med de nye bestyrelser styrker vi ledelseskraften på de kunstneriske uddannelser. Jeg er glad for og stolt over, at så mange dygtige mennesker har sagt ja til at gå ind i bestyrelserne. Det er et kompetent hold, og jeg er sikker på, at de vil tilføre uddannelserne masser af viden og kraft.”

De eksterne bestyrelsesmedlemmer er:

Den Danske Filmskole
Louise Vesth (bestyrelsesleder)
Simon Møberg Torp
Daniel Svarts
Lone Scherfig

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Gitte Ørskou (bestyrelsesleder)
Trine Bille
Lilibeth Cuenca Rasmussen
Lars Bang Larsen

Den Danske Scenekunstskole
Eva Præstiin (bestyrelsesleder)
Anna-Katrine Olsen
May el-Toukhy
Simon Vagn Jensen

Syddansk Musikkonservatorium
Claus Olesen (bestyrelsesleder)
Karen Vincent
Mads Bille
Klara Bernat

Det Jyske Musikkonservatorium
Morten Koppelhus (bestyrelsesleder)
Sara Indrio
Marie Koldkjær Højlund
Anders Ørbæk

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Kim Bohr (bestyrelsesleder)
Martin Malmgreen
Thomas Rohde
Eva Frost

Rytmisk Musikkonservatorium
Signe Lopdrup (bestyrelsesleder)
Emil de Waal
Lene Vive Christiansen
Mikkel Sørensen

Baggrund
Bestyrelserne beskikkes i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, som blev ændret i juni 2023, så bestyrelserne kunne indsættes. Bestyrelsen består af 4 eksterne medlemmer udpeget af kulturministeren og 3 interne medlemmer, som vælges på den enkelte uddannelsesinstitutionen. De interne medlemmer består af en studerende, en underviser og en teknisk-administrativ medarbejder fra institutionen.

Udpegningsperioden er fra 1. september 2023 til 31. august 2027.

Kulturministeriet har modtaget forslag til bestyrelserne i et open call, hvor alle har kunnet indstille relevante kandidater til bestyrelseshvervet.

Fakta om de kunstneriske uddannelser
De kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet er: Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Den Danske Filmskole og Den Danske Scenekunstskole.

Yderligere oplysninger
Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16