Høring over bekendtgørelse om hvilke bygningsarbejder, der ikke kræver forudgående tilladelse

Kulturministeren har den 1. februar 2021 sendt bekendtgørelse om hvilke bygningsarbejder i fredede bygninger der ikke kræver forudgående tilladelse i offentlig høring.

01.02.2021

Bekendtgørelse om hvilke bygningsarbejder i fredede bygninger, der kan igangsættes uden forudgående tilladelse har til formål:

  • Erstatte den gældende bekendtgørelse nr. 159 af 5. februar 2013 om iværksættelse af bygningsarbejder på fredede bygninger på grundlag af skriftlig underretning (underretningsbekendtgørelsen). Regler om iværksættelse af bygningsarbejder på grundlag af skriftlig underretning blev indført ved lov nr. 1247 af 18. december 2012
  • Følge op på lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer fra 2017 (lov nr. 1551 af 19. december 2017). Ved lovændringen indførtes mulighed for, at kulturministeren kan beslutte at ændre retsvirkningerne for fredede bygninger, hvis fredningsværdier alene eller i overvejende grad findes i bygningens ydre og i bygningens hovedstruktur. De ændrede retsvirkninger indebærer, at ejere af de fredede bygninger, som udpeges efter bygningsfredningslovens § 7 a, stk. 1, kan iværksætte visse typer af bygningsarbejder uden forudgående tilladelse efter bygningsfredningslovens § 10, stk. 1. 

Se høringsmaterialet på Høringsportalen

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16