I dag åbnes endnu mere af kultur- og idrætslivet - og krav om coronapas ophæves flere steder

Der må blandt andet komme flere til udendørs arrangementer, mens der åbnes for indendørs arrangementer med stående publikum.

Nyhed
01.08.2021

I den politiske aftale af 10. juni 2021 blev det aftalt at genåbne endnu mere af samfundet fra 1. august 2021 og samtidig lempe en række af restriktionerne.

Arealkrav på tværs af alle områder lempes til 2 m2 pr. person. Der gælder således et krav om, at der maksimalt må være 1 tilskuer, deltager mv. per 2 m2 gulvareal, uagtet om man sidder ned eller står op.

Det indendørs forsamlingsforbud ophæves. Der gælder derfor et generelt forsamlingsforbud både indendørs og udendørs på 500 personer. Den særlige ordning for sommeraktiviteter med deltagere mellem de to forsamlingsforbud ophæves dermed samtidig.

For udendørs arrangementer med over 500 siddende tilskuere ophæves afstandskrav og krav om sektionering 1. august 2021, idet der vil være krav om faste pladser og registrering af deltagere.

Krav om coronapas ophæves for alle dele af kultur- og idrætslivet med undtagelse af:

  • Træningscentre. Der overgås til stikprøvekontroller af coronapas, der minimum skal gennemføres én gang dagligt.
  • Udendørs arrangementer med flere end 2.000 siddende tilskuere eller flere end 500 stående tilskuere
  • Indendørs arrangementer med flere end 500 stående eller siddende tilskuere.

Der indføres en ny ordning for indendørs arrangementer med stående publikum. Der må maksimalt være 3.000 tilskuere til disse arrangementer i sektioner á 500 tilskuere. For indendørs arrangementer med siddende publikum hæves sektionsgrænsen fra 500 til 1.000 personer.

For udendørs motionsevents hæves den øvre grænse af deltagere fra 5.000 til 10.000 deltagere (sektionsgrænsen fastholdes på 500).

Kompensationsordninger

 

Læs nedenfor, hvilke ordninger der fortsat kan søges.

https://slks.dk/covid-19/

https://erhvervsstyrelsen.dk/

Yderligere information om restriktioner på kultur- og idrætsområdet kan findes her https://kum.dk/aktuelt/covid-19/

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16