Kirsten Langkilde stopper som rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Kulturministeriet og rektor på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Kirsten Langkilde, er blevet enige om, at Kirsten Langkilde fratræder sin stilling.

Pressemeddelelse
14.12.2020

Kulturminister Joy Mogensen siger:

"Kulturministeriet og Kirsten Langkilde er ikke nået til enighed om, hvad der skal til for at løse udfordringerne på Kunstakademiets Billedkunstskoler. Der er derfor behov for nye kræfter. Kulturministeriet og Kirsten Langkilde er blevet enige om, at Kirsten Langkilde fratræder sin stilling. Nu giver vi billedkunstskolerne en ny start med en ny rektor."  

Kirsten Langkilde tiltrådte som rektor på Kunstakademiets Billedkunstskoler 1. februar 2019. Kirsten Langkilde forlader Kunstakademiet med udgangen af december, idet hun i resten af december vil bidrage til en smidig overlevering af opgaver med videre.

Kulturministeriet igangsætter nu en rekrutteringsproces med henblik på at finde en ny rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

Fakta om Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Akademiet, som er grundlagt i 1754, danner ramme om undervisning, faglig udvikling og forskning inden for hele det billedkunstneriske område. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16