Kom med fagligt input til Danmarks nye lydunivers for børn og unge

Kulturministeriet inviterer branchen til et teknisk lyttemøde, som vil give mulighed for at give fagfolk fra ministeriet input til udbuddet af lyduniverset for børn og unge.

Pressemeddelelse
12.09.2023

Det følger af Medieaftalen for 2023-2026 af 14. juni 2023, at der skal etableres et lydunivers med indhold til børn og unge. Lyduniverset vil blive udbudt til en privat aktør i løbet af 2024 inden for rammerne af medieaftalen.

I den forbindelse afholder Kulturministeriet et teknisk lyttemøde, der søger at afdække branchens erfaringer med lyd- og podcastindhold rettet mod børn og unge.

Det tekniske lyttemøde vil give medieaktører mulighed for at komme med fagligt input til udformningen af det kommende udbud. Relevante temaer kan for eksempel være udbudsvilkår i forhold til indhold, distribution og segmentering af indhold.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Jeg ser frem til at vi får skabt et lydunivers, der vil berige og inspirere børn og unge. I den forbindelse er det vigtigt, at Kulturministeriet får det nødvendige input fra branchen, eksempelvis fra producenter, platforme og medievirksomheder. Branchens input er afgørende for, at det kommende lydunivers får indhold, der rammer plet og skaber værdi for de yngste generationer. Jeg håber derfor, at alle brancheaktører, der kan og vil bidrage med relevant viden om lyd til børn og unge, vil møde op og komme med input til fagfolkene i ministeriet. Herefter vil jeg tage branchens bidrag med i det forsatte arbejde med lyduniverset.”

Tid og sted:

 • Dato: tirsdag den 19. september 2022
 • Tid: Kl. 12.00-13.30
 • Sted: Kulturministeriet, Nybrogade 2, 1203 København K

Tilmelding:           

Tilmelding skal ske ved at sende en e-mail til ase@kum.dk senest mandag den 18. september 2023 kl.12.

 

Medieaftale for 2023-2026: Lydunivers med indhold til børn og unge

”Der etableres et lydunivers med indhold til børn og unge

 • Lyduniverset tilrettelægges som et udbud til privat aktør om at etablere et lydunivers med indhold til børn og unge.
 • Universerne skal have differentierede tilbud til de forskellige alderstrin inden for lyd, herunder nyheder, reportage, debat, satire, lydbøger, musikprogrammer mv.
 • Det skal være gratis for brugerne at tilgå indholdet.
 • Der må ikke være reklamer på platformen eller i forbindelse med de enkelte programmer.
 • Det skal undersøges, om indholdet kan stilles gratis til rådighed på andre platforme for at øge lyttertallene.
 • Forligskredsen vil følge lyttertallene med henblik på evaluering af initiativet.
 • De nærmere krav til indholdet fastsættes af forligspartierne i forbindelse med udarbejdelse af udbuddet.
 • Der afsættes 12,5 mio. kr. i 2024 og 25 mio. kr. årligt i 2025 og 2026.”

Kilde: Medieaftale for 2023-2026 af 14. juni 2023.

Yderligere oplysninger

Interessenter: send mail til ase@remove-this.kum.dk

Presse: Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16