Kompensationsordningen til arrangører forlænges

Regeringen har besluttet at forlænge kompensationsordningen til arrangører frem til den 9. juni. Samtidig skal det undersøges, om kulturlivet er tilstrækkeligt dækket, eller om der er behov for yderligere tiltag.

Pressemeddelelse
01.04.2020

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Når koncertarrangører, festivalarrangører, sportsklubber og andre er tvunget til at aflyse deres koncerter, festivaler, kampe og meget andet, så har det store økonomiske konsekvenser. Derfor vil regeringen gerne træde til, så arrangørerne kommer igennem krisen så helskindet som muligt. Og derfor forlænger vi nu ordningen.

Samtidig er vi i gang med at se på, hvordan kulturlivet er dækket af ordningen for at vurdere, om der er behov for at justere den. Det vil regeringen afklare hurtigt.”

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

”Corona-udbruddet rammer ikke bare folk på deres helbred, men også på deres levebrød. Derfor har regeringen lavet hjælpepakker for knap 300 milliarder kroner, for at holde hånden under danske arbejdspladser, selvom indtægterne udebliver.

Det er vigtigt, at vi skaber tryghed for arrangørerne i de kommende måneder, hvor situationen er stadig er usikker. Kompensationsordningen for arrangører udløb med udgangen af marts, men vi er som bekendt ikke igennem corona-udbruddet endnu. Derfor forlænger vi ordningen til et stykke ind i juni, så arrangørerne også kan få dækket tabet i den kommende tid.”

Baggrund

Regeringen har besluttet at forlænge kompensationsordningen for arrangører, så den nu dækker arrangementer med planlagt afholdelse frem til og med den 9. juni 2020. Ordningen gælder for arrangementer med over 1.000 deltagere eller 500 deltagere, hvis arrangementet er målrettet særlige risikogrupper.

Alle arrangementer, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret. Yderligere informationer og kriterier findes på virksomhedsguiden.dk, hvor der er link til ansøgningsblanket.

Hent faktaark om kompensationsordningen (pdf)

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Erhvervsministeriets pressetelefon: 91 33 70 07

Opdateret den 15. maj 2020 
Bemærk at ordningen den 18. april er blevet forlænget til og med den 31. august og udvidet til at omfatte arrangementer med flere end 350 deltagere.

Læs mere i pressemeddelelsen her