Korrektion af rapporten "Forpligtelse for streamingtjenester"

Den 19. november 2019 offentliggjorde Kulturministeriet rapporten ”Forpligtelse for streamingtjenester”, der bl.a. indeholdt en kortlægning af det danske streamingmarked.

Nyhed
28.08.2020

Foranlediget af bemærkninger fra DR til metoden for beregning af DR’s omsætning fra streamingtjenesten DRTV, har Deloitte nu fremsendt en korrigeret rapport til ministeriet, hvori omsætningen fra DRTV er opgjort til et lavere beløb. DR er enig i det nu opgjorte beløb. Korrektionen indebærer konsekvensændringer i opgørelsen af den samlede omsætning på det danske streamingmarked, men har ikke konsekvenser for rapportens forslag til, hvordan streamingtjenester potentielt vil kunne bidrage til dansk indholdsproduktion, da DR i rapporten foreslås undtaget fra en forpligtelse hertil.

Forpligtelse for streamingtjenester. Opdateret rapport august 2020 (pdf)

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16