Krav om coronapas bliver indført i dele af kultur- og idrætslivet

Fra fredag skal man bl.a. vise coronapas til større koncerter, forestillinger og steder, hvor mange mennesker er samlet.

Nyhed
10.11.2021

Regeringen har på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen og med opbakning fra et bredt flertal i Folketinget besluttet at karakterisere COVID-19 som en samfundskritisk sygdom og indføre krav om coronapas i dele af samfundet i foreløbigt en måned. Kravet om coronapas indføres fra fredag den 12. november. Det betyder, at personer på 15 år eller derover skal vise coronapas for at få adgang til lokaliteter og arrangementer med over 200 tilskuere eller deltagere indendørs og 2.000 tilskuere eller deltagere udendørs. Det gælder, uanset om der er tale om siddende eller stående personer. Der vil være krav om coronapas ved følgende arrangementer på Kulturministeriets område:

  • Tilskuere til koncerter og scenekunstforestillinger mv.
  • Gæster til forevisninger i biografer eller lignende og storskærmsarrangementer
  • Betalende tilskuere ved idræt
  • Besøgende i museer, kunsthaller og lignende.
  • Deltagere til folkeoplysning, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet
  • Gæster i zoologiske anlæg og akvarier
  • Gæster i svømmehaller

 

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”På baggrund af Epidemikommissionens anbefalinger er det besluttet at indføre krav om coronapas. Coronapasset vil være med til at skabe større tryghed for besøgende i biografen, på museer og til superligakampe. Coronapasset er et af de mindst restriktive redskaber i vores værktøjskasse, som samtidig er en vej til at holde kulturlivet åbent i den nuværende situation.”

Fakta:

Kravet om coronapas ved adgang til lokaler med over 200 personer og lokaliteter med over 2.000 personer skal forstås som et krav om at vise coronapas, hvis der er flere end 200/2.000 personer til stede på samme tidspunkt. Kravet om coronapas gælder for tilskuere, kunder, besøgende og deltagere mv. de pågældende steder. Det betyder fx, at der ikke vil være krav om coronapas for fx idrætsudøvere, scenekunstnerne eller øvrige ansatte, frivillige mv. Ansatte og frivillige på steder, der er omfattet af krav om coronapas, opfordres til selv at leve op til kravet.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Kulturministeriets corona-rådgivning: 41 39 39 41