Kultur kan modvirke parallelsamfund

Regeringen præsenterede i forrige uge den første redegørelse i kampen mod parallelsamfund. I 2030 skal den sidste ghetto være væk i Danmark.

Pressemeddelelse
29.03.2019

Det skal kulturen være med til at bakke op om. Regeringen har afsat 20 mio. kr. over årene 2019-2022 til kultur i udsatte boligområder. Midlerne lægges i en pulje, som kan søges fra i dag. 

Kulturminister Mette Bock siger:

”I regeringen har vi sat os ambitiøse mål om at bekæmpe parallelsamfundene. Vi ønsker ikke, at der i Danmark findes befolkningsgrupper, der isolerer sig fra det øvrige samfund og lever efter helt andre værdier og normer. 

En vej til at nå målene er at bringe langt mere kunst og kultur ind i de udsatte boligområder. Dét at møde og engagere sig i kulturprojekter er en rigtig god vej til at binde folk sammen på tværs af forskelligheder og skabe større engagement i det omgivende samfund.” 

Pulje kan søges nu 

Puljen ’Kultur i udsatte boligområder’ støtter projekter indenfor hele kulturområdet. Projekterne skal have fokus på deltagelse, engagement og integration i samfundet blandt beboere i udsatte boligområder og tage udgangspunkt i kulturelle aktiviteter, der bygger på værdier som demokrati, dialog og medborgerskab. Puljen kan søges af partnerskaber mellem kulturelle og boligsociale aktører frem til 14. juni. 

Puljen bygger på erfaringerne fra projektet Kulturbroen’, der netop er uddelt og som noget nyt afprøvede, hvordan man kan støtte kulturprojekter i udsatte boligområder. 

Hvor Kulturbroen kun støttede projekter rettet mod børn og unge, kan den nye pulje også søges til kulturprojekter rettet mod voksne.

Læs mere om puljen Kultur i udsatte boligområder på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Invitation til camp 

Kulturministeriet inviterer alle potentielle ansøgere til en fælles camp om kultur i udsatte boligområder, som afholdes primo maj. Campen giver aktører fra det boligsociale og det kulturelle område mulighed for at møde hinanden, videreudvikle eller etablere partnerskaber og kvalificere projektidéer med henblik på at søge puljen.

Program og endelig dato for campen vil blive offentliggjort af Slots- og Kulturstyrelsen.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16