Kulturminister nedsætter medieansvarsudvalg

Medieansvarsudvalget skal undersøge, hvordan rammerne for mediernes ansvar kan gøres mere tidssvarende og styrke borgernes retssikkerhed i en digital medievirkelighed. Udvalget består af en række eksperter og repræsentanter fra mediebranchen og civilsamfundet. Tidligere justitsminister Søren Pind er formand for udvalget.

Pressemeddelelse
Nyhed
25.08.2022

Som en del af udmøntningen af medieaftalen fra maj 2022 nedsætter kulturministeren et bredt sammensat udvalg, som skal undersøge, hvordan ansvarssystemet for medierne kan styrkes.

Medierne spiller en afgørende rolle i at understøtte borgernes demokratiske deltagelse og kontrollere magtudøvelsen i samfundet. Mediebranchens rolle i demokratiet stiller samtidig krav om ansvarlig nyhedsformidling og bidrag til den demokratiske samtale. Ikke mindst i lyset af en ny digital medievirkelighed, der har øget hastigheden og konkurrencen om nyhederne og læserne.

Samtidig kan historier i pressen have store konsekvenser for borgere og virksomheder. For de udsatte parter kan det være svært at tage til genmæle – ikke mindst når historierne med rekordhastighed spredes via sociale medier og andre digitale platforme. Selvom medierne sletter urigtige historier, lever de videre digitalt, og selvom nye nuancer kommer frem, er det den første overskrift, der står tilbage for eftertiden. Det kan udfordre tilliden til medierne og borgernes retssikkerhed.

Udvalget kommer til at bestå af 19 medlemmer med en bred vifte af kompetencer. Konkret skal de bl.a. overveje, hvordan Pressenævnets rolle skal se ud i fremtiden, samt hvordan der kan etableres en medieombudsmand, som selv kan tage sager op og bidrage til den offentlige debat.

Udvalget skal desuden undersøge, hvordan bloggere og influencere i højere grad kan stilles til ansvar for det indhold, de publicerer og viderebringer. Og så skal udvalget se på, hvordan borgere, der udsættes for digitale ærekrænkelser, kan sikres en lettere og mere smidig adgang til genoprejsning og eventuel godtgørelse.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Medierne spiller en fuldstændig afgørende rolle for vores demokrati. Men mediebilledet har udviklet sig radikalt de senere år – det går meget stærkt på nettet og på de sociale medier. Og nogle gange går det også for stærkt. Det kan få konsekvenser for borgernes retssikkerhed og svække tilliden til medierne.

Vi har også en masse aktører i mediebilledet som for eksempel influencere, som har en meget stor rækkevidde, men som i dag i høj grad står uden for det ansvarssystem, som gælder for de etablerede medier.

Derfor har regeringen og partierne bag medieaftalen taget initiativ til at opdatere rammerne for mediernes ansvar, så de passer til den digitale virkelighed. Det er afgørende, at mediebranchen, der til daglig har dilemmaerne tæt inde på livet, selv tager ansvar for at komme med nogle anbefalinger og formulere løsninger. Af den grund har udvalget også en meget bred repræsentation. Jeg glæder mig over, at Søren Pind har takket ja til at være formand for udvalget. Med sin erfaring som bl.a. justitsminister og alsidige baggrund er han den helt rigtige person til posten.”

Liste over medlemmer af det nye medieansvarsudvalg

Formand:

 • Søren Pind, bestyrelsesformand i Danish Cyber Defence. Tidligere minister.

Medlemmer:

 • Stig Ørskov, administrerende direktør for JP/Politikens Hus
 • Pernille Holbøll, ansvarshavende chefredaktør hos B.T
 • Tine Johansen, formand i Dansk Journalistforbund
 • Mads Brandstrup, direktør i Danske Medier
 • Lea Korsgaard, bestyrelsesformand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og bestyrelsesformand for Zetland
 • Sandy French, nyhedsdirektør for DR Nyheder
 • Lene Sarup, journalist på Jysk Fynske Medier og journalistrepræsentant i Pressenævnet
 • Thomas Breinholt, fakta- og dokumentarchef på TV2
 • Anders Langballe, journalist og forfatter
 • Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær hos Red Barnet
 • Mette Marie Lei Lange, influencer, tidligere digital redaktør på Modemagasinet ELLE
 • Lisbeth Kiel, jurist og bestyrelsesformand for influencere og bloggere i Dansk Journalistforbund
 • Heidi Højmark Helveg, advokat hos CO:PLAY
 • Peter Lambert, advokat hos Lassen Ricard
 • Roger Buch, forskningslektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 • Magnus Bjerg, digital journalist og Knight-fellow fra MIT
   
 • Morten E. G. Jørgensen, kontorchef, Justitsministeriet
 • Steen Kyed, afdelingschef, Kulturministeriet

Læs kommissorium for medieansvarsudvalget her.

Udvalget skal afgive anbefalinger senest om halvandet år. Udvalget kan afgive delrapporteringer, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Kulturministeriet og Justitsministeriet.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16