Kulturminister præsenterer rammer for nyt lydunivers for børn

Kulturministeriet sender nu en bekendtgørelse i høring, der beskriver rammerne for kommende udbud af lyduniverset. Her fremgår det blandt andet, at tilbuddet skal være målrettet de 3-13-årige, og at der skal produceres 30 timers nyt indhold hver uge.

Pressemeddelelse
08.12.2023

I Medieaftale 2023-2026 af juni 2023 Samling om frie medier og stærkt dansk indhold indgået af regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti er det aftalt, at der skal etableres et lydunivers for børn og unge. Lyduniverset bliver tilrettelagt som et udbud til en privat aktør.

Kulturministeriet har nu sendt en udbudsbekendtgørelse i høring. Bekendtgørelsen beskriver de overordnede rammer for det kommende lydunivers.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Skærme fylder meget i vores børns hverdag. Over halvdelen af de treårige bruger mere end en time om dagen bag en skærm. Heldigvis har vi i dag solide public service-tilbud til de yngste på skærmen. Til gengæld mangler vi på lydsiden et reelt public service-alternativ til kommercielt indhold på nettet. Nu vil vi give børn adgang til lydindhold, der kan stimulere børnenes fantasi, sprog og gavne deres udvikling. Samtidig vil jeg gerne understøtte, at vores børn kan få grundlagt sunde lyttevaner, så de også senere i livet får lyst til at høre podcast, nyheder og andre public service-tilbud via lyd.

De rammer om lyduniverset, der er lavet nu, er ikke mejslet i granit. Jeg er meget lydhør over for branchens ideer og håber, at høringen vil bringe endnu flere på banen.”

Fakta om indhold i det kommende lydunivers

Af udkastet til udbudsbekendtgørelse fremgår det blandt andet, at lyduniverset skal målrettes børn i alderen 3-13 år, og at programmerne skal segmenteres inden for målgruppen.  

I lyduniverset skal der stilles 30 timers nyproduceret programindhold til rådighed pr. uge, hvoraf nyheder skal udgøre mindst 30 minutter ugentligt.

Lyduniverset skal indeholde et bredt udbud af originalt og relevant indhold, der skal omfatter nyheder og som minimum programmer i fire af følgende kategorier: Samfund, kultur, drama, underholdning, viden og musik.

Indholdet skal som minimum stilles til rådighed som podcast. Brugerne skal både kunne hente indholdet via en app og en hjemmeside, og der vil også være mulighed for at stille det til rådighed på relevante tredjepartsplatforme, eksempelvis Spotify og Apple Podcasts. På universets egen platform skal lydindholdet være gratis og uden reklamer.

Fakta om udbuddet

Programtilladelsen tildeles af Radio- og tv-nævnet efter udbud i form af en skønhedskonkurrence.

Lyduniverset forventes at gå i luften i slutningen af 2024. Tilladelsen vil løbe til og med 2026. Men der åbnes en mulighed for, at perioden kan forlænges inden udløbet, såfremt dette besluttes i en kommende medieaftale.

Læs bekendtgørelsen her. 

Fakta om rammer i medieaftalen

Af Medieaftale 2023-2026 af 14. juni 2023 fremgår blandt andet følgende rammer for lyduniverset med indhold til børn og unge:

  • Lyduniverset tilrettelægges som et udbud til privat aktør om at etablere et lydunivers med indhold til børn og unge.
  • Det skal være gratis for brugerne at tilgå indholdet.
  • Der må ikke være reklamer på platformen eller i forbindelse med de enkelte programmer.
  • Forligskredsen vil følge lyttertallene med henblik på evaluering af initiativet.
  • De nærmere krav til indholdet fastsættes af forligspartierne i forbindelse med udarbejdelse af udbuddet.
  • Der afsættes 12,5 mio. kr. i 2024 og 25 mio. kr. årligt i 2025 og 2026.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16