Kulturminister tager nye initiativer i Nyborg Slot-projektet

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har orienteret Folketingets finans-udvalg om, at han blandt andet igangsætter en miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Pressemeddelelse
22.06.2023

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt tager nye initiativer for at sikre, at Nyborg Slot-projektet kan komme videre.

Efter at byggeprojektet i december 2020 blev bremset af en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, mangler en forhøjelse af vagttårnet samt nybyggeri, der skal huse en udstillings- og formidlingsbygning.

Ministeren igangsætter nu en miljøkonsekvensvurdering og indleder forberedelserne til et kommende udbud. Miljøkonsekvensvurderingen igangsættes for at skabe fuld klarhed over projektets miljøpåvirkninger frem mod projektets realisering.

Udbudsprocessen skal lede frem mod valg af en totalrådgiver for projektet.

Det er fortsat en forudsætning for at kunne gennemføre projektet, at der kommer klarhed over finansieringen.

Miljøkonsekvensvurderingen og de kommende skridt frem mod et udbud forventes tilsammen at koste 2,5 mio. kr. Pengene hertil kommer fra den bevilling, der i forvejen er sat af til Nyborg Slot-projektet.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Jeg arbejder målrettet for at genoptage Nyborg Slot-projektet, så danskerne kan få adgang til det nyrenoverede slot og får en formidlingsbygning, der kan fortælle historien om slottet. Inden vi igen kan gå i gang med at bygge, skal blandt andet miljøpåvirkningen af området undersøges grundigt. Det arbejde sætter jeg gang i nu – både for at sikre den lokale natur og for at gøre det muligt at rykke hurtigere og få vedtaget en anlægslov, hvis finansieringen falder på plads. I den kommende tid vil jeg arbejde videre med at sikre den fornødne finansiering til færdiggørelsen af projektet.”

Ministeren har i et aktstykke orienteret Folketingets Finansudvalg om de nye skridt.

Læs aktstykket her.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16