Kulturministeren fremskynder nye regler om ophavsret

Kulturministeriet vil fremsætte lov, der gennemfører EU-direktiv om ophavsret.

Pressemeddelelse
09.03.2023

I maj måned planlægger Kulturministeriet at fremsætte et nyt lovforslag om ophavsret. Lovforlaget gennemfører den del af EU's DSM-direktiv, der endnu ikke er en del af dansk lovgivning. Direktivet har overordnet til formål at modernisere og sikre den rigtige balance i ophavsretten, så den blandt andet følger den teknologiske udvikling.

For kunstnerne vil den nye lovgivning betyde, at de får bedre kort på hånden i forhold til de aftaler, de indgår med producenter og streamingtjenester. For eksempel kan en skuespiller kræve at få at vide, hvor mange indtægter en film har genereret. Med forslaget følger også en bredere adgang for blandt andet biblioteker og museer til at gøre brug af materiale (for eksempel plakater, bøger og tidskrifter) fra deres samlinger, der ikke længere kan købes. Den danske aftalelicensmodel sikres. Dermed gøres det nemmere at opnå tilladelse til masseudnyttelse af beskyttet materiale som for eksempel tekster, billeder og musik med mange involverede rettighedshavere. Forslaget gør det også muligt at bruge indhold digitalt i undervisningen på eksempelvis elektroniske whiteboards. Og forskere får bedre muligheder for at bruge teknologien til lettere at søge i store mængder tekst og data. På den måde kan man opdage sammenhænge og tendenser, som det blotte øje ikke ville se.

Kulturministeren fremsætter et lovforslag med indholdet af direktivet nu, fordi EU har stævnet Danmark for forsinket implementering. Direktivet skulle have været indført i dansk lovgivning i juni 2021, men blandt andet håndteringen af corona har medført, at det ikke har været muligt at nå fristen fra EU.

En bredere revision af reglerne om ophavsret vil efter planen finde sted i det kommende folketingsår.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

"Det er godt nyt for kunstnerne, at de som følge af de nye regler fremover får bedre kort på hånden, når de skal forhandle aftaler, og det er godt for os alle, at vi får bedre adgang til viden og til vores kulturarv. Lovforslaget er dog kun første skridt i forhold til at sikre en mere moderne ophavsret. Jeg ved, at kunst- og kulturlivet har mange ønsker til lovgivningen om ophavsret, og de forslag vil få den omhyggelige behandling, de fortjener, og kan komme med i et senere lovforslag."

Lovforslaget bliver sendt i høring den 10. marts.

Folketinget vedtog i juni 2021 et lovforslag, der gennemførte den del af DSM-direktivet, som handler om online-tjenesters ansvar. Loven gav rettighedshaverne en ny udgiverrettighed, så de selv kan bestemme, hvem der må bruge deres indhold. Medierne fik mulighed for at lave kollektive aftaler med bl.a. tech-giganter, så rettighedshaverne sikres betaling, når deres indhold bruges af tech-giganterne. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16