Kulturministeren giver tilladelse til udskillelse af samisk tromme

Nationalmuseet overdrager samisk tromme til RiddoDuottarMuseat i Karasjok, Norge.

Nyhed
24.01.2022

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"Nationalmuseet har i henhold til museumsloven bedt om tilladelse til at udskille en samisk tromme, en såkaldt runebom, som i mere end fyrre år har været udlånt til RiddoDuottarMuseat i Norge. Den tilladelse har Kulturministeriet nu givet. Det er helt naturligt, at trommen får sit varige hjem på det museum, som den har et historisk tilhørsforhold til, og hvor den i øvrigt har været udstillet i mange år."

I henhold til museumslovens § 11, stk. 2, kan statslige museer i særlige tilfælde udskille genstande af samlingen efter tilladelse fra kulturministeren. Normalt er der ikke tale om udskillelse til museer i andre lande, men i den konkrete sag er der givet tilladelse på baggrund af trommens langvarige udlån til RiddoDuottarMuseat sammen med trommens særlige tilknytning til og relevans for området. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16