Kulturministeren holder stor konference om at styrke foreningslivet

Politikere og foreninger skal diskutere, hvordan man kan fjerne administrativt bøvl, give foreningerne bedre fysiske rammer og stoppe medlemsflugt efter corona.

Pressemeddelelse
01.06.2021

Konferencen finder sted fredag den 4. juni kl. 9-12 i DGI-byen, og den er arrangeret i samarbejde med organisationerne DIF, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, DUF og Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Baggrunden er blandt andet, at regeringen generelt ønsker at afvikle bureaukratiske byrder for det frivillige foreningsliv. Oven i kommer den særlige udfordring, som coronaen har givet foreningslivet.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

"Det er vigtigt, at vi har et stærkt foreningsliv, der giver os livsglæde og skaber fællesskaber. Foreningslivet er en vigtig del af vores demokrati. Derfor skal vi også lægge os i selen for at fjerne de barrierer og administrative bøvl, foreningerne møder i hverdagen. Jeg vil bruge konferencen til at lytte til foreningernes gode ideer til det videre arbejde. Herefter vil der komme en politisk drøftelse af, hvordan vi kan skabe en enklere hverdag for foreningerne."

Formand for Danmarks Idrætsforbund Niels Nygaard siger:

”Coronaen har budt på historiske udfordringer for idræts- og foreningslivet. På konferencen glæder vi os til at kigge fremad og drøfte mulige løsninger på tværs af organisationer og politikere – også ift. administration og adgang til faciliteter både ude og inde. Alt sammen er vigtige elementer for at sikre en høj idrætsdeltagelse og fastholde vores frivillige.”

Formand for DGI Charlotte Bach Thomassen siger:

”Både nationalt og lokalt skal vi have stor politisk opmærksomhed på at administrative regler kan forenkles og bøvl kan undgås. Frivillige foreninger skal have de bedst mulige vilkår for at skabe foreningsaktivitet, aktive fællesskaber og dannelse hos børn, unge og voksne.”

Formand for Dansk Firmaidrætsforbund Peder Bisgaard siger:

”I firmaidrætten kæmper vi for at skabe frivillighed, fællesskab og en så bred vifte af motionsmuligheder som muligt. Det er derfor helt afgørende, at vores firmaidrætsforeninger ikke møder unødvendige og bureaukratiske benspænd i deres kamp for at skabe lokalt sammenhold. Jeg glæder mig meget over, at kulturministeren har sat dette vigtige tema på dagsordenen, og vi ser frem til at bidrage med vores arbejde og erfaringer med at skabe kollegamotion for arbejdspladserne og bevægelse på ungdomsuddannelserne.”

Formand for DUF Chris Borup Preuss siger:

”I DUF er vi rigtig glade for, at kulturministeren har taget initiativ til denne konference. Vores foreninger oplever desværre rigtig meget bøvl både lokalt og nationalt. Det kan være alt fra spejderforeninger, der skal vente i årevis for at få lov til at opsætte en spejderhytte, til religiøse foreninger, der uretmæssigt bliver udelukket fra at modtage folkeoplysningsmidler. Det frivillige foreningsliv har en enorm værdi for det danske samfund, og derfor skal vi også sørge for, at de frivillige ildsjæle har så gode rammer som muligt, og ikke bliver overbebyrdet af bureaukrati. Vi håber, at vi kan bruge konferencen til at tale om, hvordan vi gør det nemmere at være foreningsfrivillig.”  

Formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd Per Paludan Hansen siger:

”De folkeoplysende foreninger er en central del af den danske samfundsmodel, og Corona-krisen har understreget vigtigheden af at fastholde de stærke lokale foreninger, som danner mødesteder for vores fællesskaber. Desværre støder vi i de folkeoplysende foreninger ofte på en række unødige barrierer, som flytter fokus fra foreningernes kerneopgave. Jeg håber, at denne konference kan sætte fokus på hvordan forenings Danmark sammen med det politiske Danmark kan finde de rette løsninger på hvordan foreningernes hverdag mere blive enkel. ” 

På konferencen vil der være oplæg både fra kulturminister Joy Mogensen, repræsentanter fra foreningslivet og Justitsministeriet om konferencens temaer: At fjerne administrativt bøvl, give foreningerne bedre fysiske rammer og stoppe medlemsflugt efter corona. Der vil også være plenumdebat mellem landspolitikere og foreningerne.     

Læs dagsorden for konferencen her. 

Der vil være mulighed for kort interview med ministeren i forbindelse med konferencen.

Tilmelding for pressen

Der er et begrænset antal pladser til rådighed for pressen. Tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 3. juni kl. 16 til presserådgiver Mette Gerlach på mail: mge@kum.dk.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16