Kulturministeren indgår ny public service-kontrakt med DR

Regeringen fortsætter med at styrke DR. Den nye kontrakt giver DR bedre muligheder for at være relevant for endnu flere danskere og fjerner unødvendig detailstyring. Public service-kontrakten gælder for 2022-2025.

Pressemeddelelse
Nyhed
Politisk aftale
26.09.2022

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”De internationale streamingtjenester og tech-giganter har skabt en hård konkurrence om vores opmærksomhed. For mig er det fuldstændig afgørende, at DR har nogle rammer, der giver dem mulighed for at tage kampen op med de udenlandske platforme. Derfor annullerede vi de borgerlige partiers planlagte besparelser på DR. Og derfor indgik vi en vigtig medieaftale, hvor vi styrkede DR økonomisk, så DR blandt andet kan lave stærk public service til børn og unge. Nu tager vi endnu et skridt. Med den nye mere slanke public service-kontrakt fjernes unødvendig detailregulering, så vi sikrer, at DR kan være relevant for endnu flere danskere.

Hovedpunkter i public service-kontrakten

Public service skal samle danskerne omkring et fælles udgangspunkt i dansk kultur, samfund og historie. DR skal være garanten for indhold, der rager så højt op og har så meget kvalitet, at det er relevant og bliver brugt af hele befolkningen og dermed skaber fælles referencer og understøtter den demokratiske samtale i Danmark.

Kontrakten afspejler de krav til DR, som partierne bag medieaftalen 2022-2025 blev enige om. Det gælder fx, at DR’s arkiver skal ud til danskerne, hvorfor der etableres en søgbar adgang til borgere via Det Kongelige Bibliotek til arkivmateriale fra DR. DR skal også tilbyde lyduniverser med kvalitetsindhold målrettet børn og unge fra 0-18 år.

Det er tilføjet til kontrakten, at DR skal gå forrest med at fremme ligestilling og mangfoldighed. Som led heri skal DR arbejde målrettet med at skabe større mangfoldighed og diversitet i forhold til valg af musikere og blandt andet redegøre for andelen af kvindelige kunstnere, der spilles på DR's platforme. Det fremgår også af kontrakten, at DR har et ansvar for at sikre, at deres indhold er produceret under ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Derudover afspejler kontrakten DR's omstilling til en digital medievirkelighed. For at give DR større frihed til at være mere relevant for danskerne fjernes en række detaljerede krav. Det betyder bl.a., at DR i fremtiden i højere grad vil kunne stille indkøbte udenlandske bredt populære biograffilm til rådighed on demand. Og det betyder, at indkøbte europæiske film samt afsnit af udenlandske fiktionsserier kan være til rådighed længere end de nuværende 8 dage.

Den nye public service-kontrakt gælder fra 1. oktober 2022 til 31. december 2025. Med medieaftalen bliver DR i samme periode styrket med samlet over 100 mio. kr. Derudover annullerede regeringen og partierne bag finansloven fra 2021 den tidligere regerings planlagte besparelser på DR fra 2022 og frem svarende til ca. 260 mio. kr. årligt fra 2023.

Læs den nye kontrakt her.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16