Kulturministeren indkalder til stormøde om kulturpas

80 deltagere fra organisationer og foreninger er den 7. februar inviteret ind i Slots- og Kulturstyrelsen for at dele erfaringer. Målet er, at så mange børn og unge som muligt fra målgruppen vil bruge kulturpasset. Derfor skal kulturlivet engagere sig i opgaven.

Pressemeddelelse
07.02.2024

Regeringen vil lave et kulturpas til de børn og unge, der i dag hverken er i arbejde eller i gang med en uddannelse. Kulturminister Jakob Engel-Schmidt vil i den proces gerne have så mange input som muligt, når det kommende kulturpas skal udformes.

Et kulturpas kræver en bred og dyb forankring i det danske kulturliv, og derfor er der inviteret 80 deltager fra forskellige organisationer og foreninger til stormødet.

Ud over stormødet vil Kulturministeriet løbende have en dialog med relevante dele af kulturlivet om kulturpasset.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Det giver ikke mening at lave et kulturpas, hvis de unge ikke kommer til at bruge det. Derfor har vi brug for både indspark og engagement fra de aktører, der kender målgruppen bedst. Vi skal have så mange erfaringer og idéer som overhovedet muligt i spil. Derfor har jeg inviteret eksperter fra mange forskellige fagområder ind til gruppearbejde, hvor vi kan dele erfaringer. Jeg har allerede fået mange gode bud og mange tilkendegivelser, så det vil jeg gerne takke for. Men jeg forventer også, at kulturlivet går sammen og engagerer sig i kulturpasset – ellers når vi ikke målet. Det er helt essentielt, at vi samarbejder, og at alle er med, hvis vi skal få de unge ind til udstillinger, til koncert eller lade dem blive en del af fællesskaberne i vores foreninger.”

Erfaringer og anbefalinger fra stormødet vil blive offentliggjort på www.kum.dk.

Om kulturpasset

Regeringen vil gennemføre et forsøg med kulturpas for unge uden for job og uddannelse, som bl.a. skal bygge på udenlandske erfaringer. Regeringen har på finansloven for 2024 afsat i alt 140 mio. kr. til forsøget i 2024-2026.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16