Kulturministeren rejser til Bruxelles for at fremme danske interesser i ny EU-medielovgivning

Med et forslag til en ny mediefrihedslov vil EU værne om frie og uafhængige medier. Kulturministeren vil på en række møder i Bruxelles arbejde for at undgå, at EU-lovgivningen påvirker den danske mediebranche negativt.

Pressemeddelelse
02.05.2023

Tirsdag den 2. maj rejser kulturminister Jakob Engel-Schmidt til Bruxelles. På programmet er en række møder med nøgleaktører i forhold til Europakommissionens forslag til ny europæisk mediefrihedslov.

Forslaget har til hensigt at værne om frie og uafhængige medier i EU-medlemslandene, hvor der i nogle lande er udfordringer med mediefrihed, mediepluralisme, redaktionel uafhængighed og beskyttelse af journalister. Samtidig vil forslaget begrænse de store tech-platformes muligheder for at nedtage eksempelvis artikler og videomateriale fra redaktionelle medier og sikre, at medierne har en ordentlig klageadgang.

Der er dog en bekymring blandt andet i den danske mediebranche for, at kommissionens forslag risikerer at underminere den måde, som vi Danmark værner om mediefrihed og regulerer medier på.  

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Frie medier er en grundlæggende demokratisk værdi, men det er desværre ikke en selvfølge i alle EU-lande.  Men det er afgørende, at vi ikke ender med en europæisk regulering, der skader frie og velfungerende medier. Derfor rejser jeg nu til Bruxelles, hvor jeg mødes med en række nøgleaktører og vil arbejde for, at vi også fremover har nogle velfungerende rammer for den danske mediebranche."

I løbet af dagen mødes ministeren med følgende personer:

  • Vice-præsident i Europa-Kommissionen for Værdier og Transparens Věra Jourová, der er ansvarlig for forordningsforslaget Media Freedom Act.
  • Ordfører i parlamentet for Media Freedom act og medlem af Det Europæiske Folkepartis Gruppe, Sabine Verheyen.
  • Den danske socialdemokratiske europaparlamentariker Christel Schaldemose.
  • Executive Director i mediebranchens europæiske interesseorganisation News Media Europe, Wout van Wijk.

Fakta om Media Freedom Act

European Media Freedom Act (EMFA) har til formål at beskytte mediepluralisme og mediefrihed i EU. Den fokuserer særligt på at medlemsstaterne skal respekteremediers redaktionelle frihed og forbedre beskyttelsen af journalistiske kilder. Centrale elementer er blandt andet at

  • Medlemsstaterne pålægges at respektere mediers redaktionelle frihed og forbedre beskyttelsen af journalistiske kilder
  • Medier skal sikre gennemsigtighed i deres ejerskab
  • Store onlineplatforme skal begrunde nedtagning af redaktionelt indhold og etablere klageadgang i forbindelse med nedtagning af indhold.
  • Finansieringen af public service-medier skal være tilstrækkelig og stabil, og der skal sikres gennemsigthed i måden bestyrelser eksempelvis udpeges på.
  • Medlemsstaterne skal vurdere virkningen af ​​mediekoncentration i forhold til mediepluralisme.
  • Der oprettes et nyt uafhængigt europæisk råd for medietjenester, bestående af nationale medietilsynsmyndigheder.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16