Kulturministeren udpeger tre pejlemærker og sender millioner til folkebibliotekerne

Over de kommende tre år vil kulturministeren anvende i alt 75 mio. kr. til at understøtte folkebibliotekernes udvikling inden for demokrati, læring og digital dannelse.

Pressemeddelelse
08.04.2021

Kulturminister Joy Mogensen siger:

"Bibliotekerne er vigtige i kampen mod bl.a. fake news og en stigende polarisering i samfundet. De hjælper til at sikre en fri og lige adgang til viden, uanset om du bor i en storby eller et lille lokalsamfund. Det er afgørende i en tid, hvor demokratiet er under pres. Vi får vores nyheder på nettet, og en stor del af vores hverdag foregår digitalt. Det sætter også krav til, at bibliotekerne skal bidrage til at uddanne os alle sammen til at begå sig i det nye landskab. Den digitale dannelse og mange andre former for læring skal dog ikke kun foregå nu, men skal følge den enkelte hele livet – uanset alder. Alt dette håber jeg, udviklingsmidlerne kan være med til at bidrage til, og jeg glæder mig til at se, hvordan bibliotekerne udvikler og giver pejlemærkerne liv rundt om i landet."

De tre pejlemærker

Ministeren har udpeget følgende tre pejlemærker for de kommende tre års midler til udviklingen af folkebiblioteker og pædagogiske læringscenter.

Det første pejlemærke er, at biblioteket skal være en kerneinstitution i demokratiet

Det fysiske bibliotek skal være et rum for debat og diversitet, der skaber grobund for mere folkeoplysning, flere fællesskaber og kvalificeret samfundsdebat.

Det andet pejlemærke er, at folkebiblioteket skal være en dynamo i den digitale transformation.

Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre skal understøtte børn og voksnes aktive deltagelse i et digitalt velfærdssamfund. Det skal de ved at udvikle kritiske og konstruktive kompetencer i relation til medieforbrug, kulturforbrug og sikker adfærd på nettet.

Det tredje og sidste pejlemærke er at folkebibliotekerne fortsat er en kilde til læring og dannelse hele livet.

Bibliotekerne skal inspirere til livslang læring ved at understøtte gode læsekompetencer og motivere til at læse skøn- og faglitteratur. Det gør vi bedst i samarbejde med andre væsentlige aktører – ikke mindst borgerne selv.

Midler

I forbindelse med omorganiseringen af Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) i 2020 blev det aftalt med bibliotekerne og KL, at statens midler til DDB (ca. 12 mio.) skulle forblive på biblioteksområdet. Midlerne er i 2021 sammenlagt med Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (tidl. 13 mio.), så puljen nu er på 25 mio. kr. til at understøtte både den digitale og fysiske udviklings af bibliotekerne. Der er afsat 3 mio. kr. i 2021-23 til fortsat at understøtte driften af netbibliotekerne (bl.a. Litteratursiden, Biblioteksvagten mv.) som led i overgangen fra DDB til en ny struktur. Det betyder, at der reelt er 22 mio. kr. til tiltag i 2021.

Det blev endvidere aftalt, at Kulturministeriet skulle etablere en ny struktur for udviklingspuljen, der skulle sikre en central rolle til de udførende parter – folkebibliotekerne – og som bygger på tilbagevendende dialog mellem ministeren og KL’s udvalg. I den forbindelse er der nedsat et Strategisk Biblioteksudvalg, der skal være med til at udmønte bevillingen.

Slots- og Kulturstyrelsen og Strategisk Biblioteksudvalg vil nu konkretisere dette års udmøntning med henblik på at åbne puljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre inden sommeren 2021.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16