Kulturministeren vil have flere kvindelige statuer i Danmark

Kun hver tiende statue i Danmark er en kvinde. Det vil kulturministeren ændre på. Et udvalg skal nu kortlægge centrale kvinder i dansk historie og anbefale nye statuer.

Pressemeddelelse
07.03.2024

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Tallene taler næsten for sig selv: Blot 31 ud af 321 statuer og buster i byrummet er af kvinder, og i København er der flere statuer af fabeldyr end kvinder. Det er helt skørt. Er det virkelig det spejlbillede, den næste generation skal vokse op i? Især når man tænker på, hvor mange afgørende bedrifter i samfundet, der skyldes kvinder. Vi har alle brug for forbilleder, som vi kan spejle os i, og som giver os en forståelse af vores fælles fortid. Som minister vil jeg gerne bruge min stemme til at hylde og anerkende de mange kvinder i danmarkshistorien. Derfor vil jeg nedsætte et udvalg, som skal kortlægge, hvilke kvinder vi bør hylde med statuer. Så håber jeg, at kommuner, fonde og virksomheder vil være med til at skubbe i udviklingen. Som minister vil jeg i hvert fald gøre mit for at sikre støtte til sådanne projekter.”

For at støtte op om udvalgets anbefalinger vil kulturministeren senere på året afsætte et mindre millionbeløb, som kan bruges til medfinansiering af opsætningen af statuer af kvinder i det offentlige rum.

Udvalget skal kortlægge centrale kvinder i dansk historie, som er blevet forbigået og overset i udsmykningen af det offentlige rum samt komme med konkrete forslag til, hvor de evt. vil kunne opstilles rundt omkring i landet.

Udvalgets konklusioner skal samtidig være en inspiration til fremtidige projekter, der vil gøre op med den historiske ulighed i byrummet ved at understøtte, at kvinder bliver mere repræsenteret iblandt statuer og monumenter.

Udvalget vil bestå af eksperter, som skal sikre en kunstfaglig og saglig afdækning af området, så frembringelsen og formidlingen af statuer fremover sker på et videnskabeligt grundlag.

Fakta

Statueoptællingen er foretaget af Jyllands-Posten og stammer fra avisens artikelserie fra sommeren 2023 om statuer i Danmark. Se bl.a. Jyllands-Posten den 3. september 2023.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16