Kulturministeren vil kæmpe imod ’hamrende uretfærdige EU-regler’

EU kræver, at Danmark ophæver et princip om, at vi kun betaler musikere og producenter fra andre lande, hvis de danske rettighedshavere også modtager betaling, når deres indhold bruges. Det betyder eksempelvis, at radiostationer fremover skal betale til amerikanske musikere, mens danske musikere må se langt efter penge.

Pressemeddelelse
08.05.2023

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Det er hamrende uretfærdigt, at en dansk radiostation skal betale eksempelvis amerikanske kunstnere og rettighedshavere for at spille deres musik, mens danske musikere ikke skal have en krone den anden vej. Den skævhed har vi garderet os mod med gensidighedsprincippet, hvor man groft sagt har kunnet sige ”noget for noget”. Derfor har jeg bedt EU-Kommissionen om at tage initiativ til at ændre reglerne. Det går simpelthen ikke, at dygtige musikere snydes for betaling, mens vi samtidig sender en masse penge ud af landet. Så langt rækker flinkeskolen alligevel ikke.”

Baggrund

Betaling til musikere og producenter fra tredjelande (lande uden for EU) sker i dag ud fra regler i udlandsbekendtgørelsen om, at betaling kun sker, hvis de danske rettighedshavere tilsvarende modtager betaling fra tredjelandet, når deres indhold udnyttes i dette tredjeland. Dette omtales sædvanligvis som ”gensidighedsprincippet”.

EU-Domstolen har i en afgørelse fra september 2020 i en sag mellem Recorded Artists Actors Performers Ltd (”RAAP”) og Phonographic Performance Ltd (”PPI”) (”RAAP/PPI-sagen”) fastslået, at et sådant princip kun kan fastsættes af EU. Der findes ikke en EU-gensidighedsregel, og de danske regler er derfor ikke i overensstemmelse med EU-retten.

Ændringen af reglerne vil betyde, at det vil blive dyrere at drive radiostation i Danmark med en musikprofil, der orienterer sig mod udlandet, og danske kunstnere og rettighedshavere kan risikere lavere udbetalinger, hvis gensidighedsprincippet skal ophæves.

I et brev til EU-kommissæren for det indre marked, Thierry Breton, har Kulturministeren indskærpet, hvor store konsekvenser en ophævelse af det såkaldte ’gensidighedsprincip’ vil få for Danmark og andre medlemslande, der gør brug af et lignende princip.

Foruden at have sendt et brev til kommissæren har Kulturministeren aftalt et møde med ham den 15. maj, hvor han igen vil opfordre Kommissionen til hurtigst muligt at tage initiativ til at ændre EU-reglerne.

Endelig har Danmark netop tilsluttet sig en hensigtserklæring med Frankrig, Holland og Belgien, der ligeledes har til formål at lægge et pres på Kommissionen for at ændre reglerne.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16