Kulturministeriet sender forslag om ændring af Kulturværdiloven i offentlig høring

Lovforslaget har til formål at indføre straf for indførsel af kulturgenstande, der er ulovligt udført af et andet land

Nyhed
14.09.2021

Kulturministeriet har sendt forslag til lov om ændring af lov om sikring af kulturværdier i Danmark i offentlig høring. Lovforslaget har til formål at indføre straf for indførsel af kulturgenstande, der er ulovligt udført af et andet land, som forudsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/880 af 17. april 2019 om indførsel og import af kulturgenstande.

Fristen for at indgive høringssvar til Kulturministeriet er mandag d. 11. oktober 2021.

Hent høringsmaterialet på høringsportalen

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16