Kulturministeriets Bogpanel udgiver publikation om børns læselyst og litteraturformidling

Kulturministeriets Bogpanel udgiver en ny publikation, som belyser, hvordan blandt andet dialog og inddragelse kan motivere børn til at læse.

Nyhed
08.02.2022

Bogpanelet har holdt et seminar i september 2021 med fokus på børns læselyst og formidlingen af litteratur på biblioteker, skoler og i dagtilbud. På baggrund af seminarets oplæg og diskussioner udgives nu publikationen ”Børn i centrum for litteraturformidling - forskning og praksis” med artikler af og interviews med de deltagende forskere, formidlere og fagpersoner.

Publikationen består af i alt fire artikler og fire interviews. Et gennemgående tema er, at børns motivation for at læse øges, når de bliver inddraget og lyttet til, f.eks. med spørgsmål om, hvad de synes er en god, interessant og relevant oplevelse af litteratur. Den voksne formidler bør derfor lægge lige så stor vægt på at forstå børnenes interesser, mediebrug og opfattelser af litteratur og læsning som på at vurdere, om en bog er et vigtigt og godt værk set med voksne, professionelle øjnene. I tråd med dette viser artiklerne, at det fremmer børns læselyst, når de taler med andre børn om litteratur, og at de voksnes opgave derfor også bliver at få faciliteret sådanne samtaler.

Hvis du er interesseret i at lære mere om voksnes og institutioners roller i forhold til børns læselyst og litteraturformidling, kan du læse artiklerne her.

Yderligere oplysninger

Pressehenvendelser: Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Øvrige henvendelser: Fuldmægtig, August Schwensen, Kulturministeriet, tlf.: 41 39 38 78