Lettere at søge refusion til køb af børne- og ungdomsteater

Kulturministeren giver en dispensation, så ikke-kommunale institutioner i 2023 lettere kan søge refusion for udgifter til køb af børneteater og scenekunst for unge.

Nyhed
18.01.2023

Det bliver lettere for ikke-kommunale institutioner som ungdomsuddannelser, private skoler og private daginstitutioner at søge om refusion af deres udgifter til køb af forestillinger af børneteater og scenekunst for unge. Det sikrer kulturminister Jakob Engel-Schmidt med en dispensation fra de hidtidige regler.

Baggrunden er, at der i 2022 har været en lav søgning til refusion for ikke-kommunale institutioners køb af forestillinger.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

"De regler, vi har haft indtil nu, har været for besværlige at bruge. Mit håb er, at vi kan få flere forestillinger ud at leve til gavn for både kunstnerne og deres unge publikum ved at gøre det enklere at søge om refusion."

Med de gældende regler skal ikke-kommunale institutioner søge i to trin: Først ved at varsle et ønske om refusion for konkrete forestillinger op til et halvt år forud for, at de finder sted. Dernæst med en anmodning om refusion for forestillingen.

Som følge af ministerens dispensation skal ønsket om refusion ikke længere varsles et halvt år i forvejen, og der vil være sikkerhed for at få refunderet 50 procent af de refusionsberettigede udgifter, når en privat skole, daginstitution eller ungdomsuddannelse køber en forestilling. En tilsvarende dispensation har været udstedt for andet halvår af 2022, og reglerne om varsling et halvt år i forvejen og løbende fastsættelse af refusionsprocenten har vist sig overflødige. Derfor dispenseres igen i 2023.

Fakta om refusionsordningen:

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2021 blev der bevilget i alt 80 mio. kr. i perioden 2021-2024 til ungdoms- og børneteater. Heraf er 38,4 mio. kr. i perioden afsat til at sikre, at ikke-kommunale institutioner kan få refusion i perioden.

Dispensationsmeddelelsen kan læses her.

Læs vejledning om ordningen på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16