Løsning for de zoologiske anlæg

Kulturministeriet har sammen med Erhvervsministeriet fundet en løsning til de zoologiske haver og akvarier, der mangler kompensation til pasning af deres dyr.

Nyhed
29.03.2020

Det bliver nu sikret, at de zoologiske anlæg (inkl. akvarier) kan få kompensation for de uomgængelige udgifter i form af lønomkostninger til personale med kritiske funktioner i forhold til pasning af dyrene, foder, sikring af tekniske anlæg mv. fra kompensationsordningen for faste udgifter.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”De zoologiske anlæg står i en vanskelig situation i øjeblikket, og vi har været nødt til at handle hurtigt. Kulturministeriet har derfor sammen med Erhvervsministeriet afklaret, at de zoologiske anlæg udover faste udgifter til husleje, foder mv. er omfattet af kompensationsordningen for faste udgifter og kan få dækket op til 80 pct. af deres lønudgifter til de dele af personalet, der af hensyn til dyrevelfærden ikke kan sendes hjem. Der skal være nogle til at passe godt på dyrene.”

Baggrund om løsningen

Det er afklaret, at de zoologiske anlæg af veterinære hensyn kan få dækket uomgængelige udgifter i form af lønomkostninger til personale med kritiske funktioner i forhold til pasning af dyrene, sikring af tekniske anlæg mv. i regeringens kompensationsordning for faste udgifter. Herved sikres det, at de zoologiske anlæg har mulighed for at få dækket op til 80 pct. af deres udgifter til den del af deres medarbejdere, der opretholder anlæggenes drift herunder især dyrenes fodring og pasning. Udgifter til foder, medicin mv. er også dækket af kompensationsordningen for faste udgifter.

Læs faktaark (pdf)

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16