Lov om kulturbidrag er sendt i høring

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har sendt lovforslag om en ny kulturbidragsordning i høring. Kulturbidraget skal sikre mere dansk kvalitetsindhold og tager hensyn til de streamingtjenester, der selv investerer i dansk indhold.

Nyhed
15.08.2023

Befolkningen skal møde mere dansk produceret kvalitetsindhold, som kan samle os, udfordre os, gøre os klogere, underholde os, og som kan binde os sammen som nation. Det er formålet med kulturbidragsordningen, som et bredt flertal bestående af Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige om i forbindelse med Medieaftale for 2023-2026: Samling om frie medier og stærkt dansk indhold af juni 2023.
Læs Medieaftale for 2023-2026 her

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har netop sendt et lovforslag i høring, der beskriver det kommende kulturbidrag.

Lovforslaget betyder, at alle streamingtjenester rettet mod et dansk publikum skal betale et fast kulturbidrag på 2 pct. af deres omsætning i Danmark. De streamingtjenester, der investerer 5 pct. eller mere af deres omsætning i nyt dansk indhold, skal ikke betale mere. Streamingtjenester, der investerer mindre, skal betale et tillægsbidrag på 3 pct.

Provenuet fra ordningen skal gå til fremme af dansk indhold. Især nye danske film, men blandt andet også serier og dokumentarer.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Med medieforliget i juni blev vi enige om et kulturbidrag, så vi kan styrke produktionen af dansk indhold. Det er nødvendigt, fordi Danmark er et lille land, og dansk er et lille sprogområde, der risikerer at drukne i udenlandske serier, hvis vi sidder for meget på hænderne. Kulturbidraget er balanceret, så vi sikrer, at alle bidrager i rimeligt omfang til produktionen af dansk indhold, og det tager hensyn til de streamingtjenester, der i forvejen bidrager til det kreative økosystem i Danmark og investerer i nye danske produktioner. Jeg ser frem til at modtage høringssvarene. Når høringsfristen er udløbet, vil jeg sammen med forligspartierne se nærmere på de forslag, der er kommet ind.”

Fakta om lovforslagets indhold

Om investeringer i dansk indhold:

Dansk indhold skal forstås som et bredt begreb, der dækker indhold inden for film-, serie- og dokumentargenren. Investeringer i sports- og nyhedsprogrammer omfattes ikke.

Investeringerne skal være i nye danske film, serier og dokumentarer, herunder køb af visningsrettigheder til nye produktioner. Investeringer i visningsrettigheder til allerede eksisterende indhold som eksempelvis bagkataloger medregnes ikke.

Lovforslaget lægger op til at anerkende internationale samarbejder, således at en produktion vil blive anset for at være dansk indhold, når 75 pct. er på dansk sprog, og et af flere øvrige kriterier, der beskriver en tilknytning til Danmark, er opfyldt.

Om kulturbidragsordningen:

Lovforslaget lægger op til, at ordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Her vil streamingtjenesterne skulle registrere sig og indberette årlige opgørelser over deres bidragspligtige omsætning og eventuelle investeringsniveau i Danmark sammen med revisorerklæringer. Herefter vil styrelsen udregne tjenesternes bidrag. Afgørelserne vil kunne indbringes for Radio- og tv-nævnet. Ordningen omfatter alle on demand-audiovisuelle streamingtjenester uanset forretningsmodel. Det vil sige, at eksempelvis både abonnementstjenester og tjenester, der tilbyder online filmudlejning, er omfattet.

Kulturbidraget vil første gang forfalde til betaling i 2025 på baggrund af opgørelser over den bidragspligtige omsætning i Danmark i 2024. Kulturministeriet skønner foreløbigt, at provenuet fra tjenesternes kulturbidrag samlet kommer til at løfte Public Service-puljen og filmstøtteordningerne under Det Danske Filminstitut med omkring 98 mio. kr. årligt efter tilbageløb, adfærd og arbejdsudbud (2023-niveau).

Læs lovforslaget her.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16