Lovændring skal sikre tryggere forhold for eliteatleter

Folketinget har nu vedtaget lovforslag om ændring af eliteidrætsloven, der blandt andet styrker Team Danmarks tilsynsforpligtelse og giver atleterne en stærkere stemme.

Pressemeddelelse
20.04.2021

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået vedtaget en ændring af eliteidrætsloven med fokus på at skabe tryggere rammer for eliteatleterne og styrke deres stemme. Det er mit håb, at lovændringen vil medvirke til, at der bliver grebet tidligere ind og handlet, hvis der opstår sager om mistrivsel i dansk eliteidræt. Der er ingen tvivl om, at eliteidræt er utroligt hårdt og kræver mange ofre, men toppræstationer og trivsel skal gå hånd i hånd – de er ikke hinandens modsætninger."

Baggrund for lovforslaget

Baggrunden for lovændringen er det, mange kender som ”svømmesagen” og Kammeradvokatens rapport ”Undersøgelse af forholdene for elitesvømmere i Dansk Svømmeunion”, der blev offentliggjort 7. februar 2020.

Med afsæt i undersøgelsen besluttede kulturministeren, at der var behov for at ændre reglerne vedr. Team Danmarks virksomhed og bestyrelsens sammensætning. Netop for at understrege Team Danmarks tilsynsforpligtelse, styrke atleternes stemme og minimere potentielle interessekonflikter i Team Danmarks bestyrelse.

Lovændringens hovedelementer er: 

  • Team Danmarks tilsynsforpligtelse skrives direkte ind i loven.
  • Team Danmark skal udvikle og etablere en selvstændig funktion med inddragelse af eliteatlerne, som eliteatleterne og andre kan gå til, hvis de oplever uhensigtsmæssig adfærd.
  • Aktivkomiteen får indflydelse på Team Danmarks bestyrelsessammensætning.
  • Regler for hvem der kan sidde i Team Danmarks bestyrelse.

 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16