Loven strammes: Skolelærerreglen kommer til at fremgå af børneattesten

Når en person i fremtiden vil træne børn, vil det nu fremgå af børneattesten, hvis den person har en dom for et seksuelt lærer-elev forhold til børn under 18 år. Det er en stramning af den nuværende regler.

Pressemeddelelse
Nyhed
16.04.2021

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Børneattester er med til at sikre børn i vores foreningsliv. Nu strammer vi nettet, så den såkaldte skolelærerparagraf vil fremgå af børneattesten i sin helhed. Det betyder, at det fremover vil være helt tydeligt, hvis for eksempel en træner, der skal have med børn at gøre, har fået en dom for at have haft et seksuelt forhold til en mindreårig elev. På den måde kan man som både barn og forældre føle sig mere sikker, når man dyrker idræt. Det her er det første skridt, og regeringen arbejder videre med området, så vi kan få et endnu mere finmasket sikkerhedsnet.”

Fakta

En børneattest er en særlig straffeattest, som indeholder oplysninger om seksualforbrydelser begået mod børn. Loven siger, at man skal indhente børneattester, når man rekrutterer frivillige eller ansatte, som vil få direkte kontakt med børn under 15 år eller færdes fast blandt børn og unge under 15 år og dermed har mulighed for at være i direkte kontakt med børnene.

Er du træner, leder eller bestyrelsesmedlem, så har du ansvar for foreningens medlemmer. De medlemmer, som du har et betroet ansvar over for, må du - ifølge straffelovens §223 (den såkaldte skolelærerparagraf) - ikke have et seksuelt forhold med, hvis de er under 18 år.

I dag fremgår domme efter "skolelærerreglen" kun på børneattesten, såfremt det krænkede barn er under 15 år gammelt, men det bliver nu ændret, således at domme efter skolelærerreglen, hvor barnet er mellem 15 og 17 år, også vil fremgå.

Det vil sige, at det fremover vil fremgå af en børneattest, hvis en træner f.eks. er dømt for at have et seksuelt forhold til en elev på 17 år. Et sådan forhold ville før regelstramningen ikke fremgå, fordi det krænkede barn i eksemplet var over 15 år gammelt.

Ændringen af børneattesten vil ske gennem en ændring af kriminalregisterbekendtgørelsen. Ændringen vil have effekt på alle områder, hvor attesten bruges, herunder kultur- og socialområdet.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16