Lovforslag: Eliteatleternes stemme forstærkes

Kulturminister Joy Mogensen fremsætter lovforslag om ændring af eliteidrætsloven i Folketinget.

Pressemeddelelse
07.10.2020

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”I Danmark skal eliteidræt udvikles på en social og samfundsmæssig ansvarlig måde. Derfor skal fokus på toppræstationer og trivsel gå hånd i hånd – de er ikke hinandens modsætninger. Med lovforslaget er det mit mål at skabe tryggere rammer og give atleterne et bedre talerør.”

Baggrund for lovforslaget

Baggrunden for lovforslaget er det, mange kender som ”svømmesagen” og Kammerad-vokatens rapport ”Undersøgelse af forholdene for elitesvømmere i Dansk Svømmeuni-on”, der blev offentliggjort 7. februar 2020. 

På baggrund af undersøgelsen besluttede kulturministeren, at der var behov for at ændre reglerne vedr. Team Danmarks virksomhed og bestyrelsens sammensætning. Netop for at understrege Team Danmarks tilsynsforpligtelse, styrke atleternes stemme og minimere potentielle interessekonflikter i Team Danmarks bestyrelse.

Lovforslagets hovedelementer er:

  • Team Danmarks tilsynsforpligtelse skrives direkte ind i loven.
  • Team Danmark skal udvikle og etablere en selvstændig funktion, som eliteatleterne og andre kan gå til, hvis de oplever uhensigtsmæssig adfærd.
  • Aktivkomiteen får indflydelse på Team Danmarks bestyrelsessammensætning.
  • Regler for hvem der kan sidde i Team Danmarks bestyrelse.

Læs hele lovforslaget her (pdf)

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16