Lovforslag om ændret mediestøtte er vedtaget

Den nye lov styrker både lokale og regionale medier og magasiner og ugeaviser. Desuden ruster den medierne til fremtiden, fordi modtagere af mediestøtte i øget omfang kan supplere nyhedsformidlingen med video, lyd og podcast.

Pressemeddelelse
28.11.2023

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget det lovforslag om mediestøtte, der implementerer ændringer i mediestøtten og sikrer støtte til ugeaviser og publicistiske magasiner. Det sker som følge af ”Medieaftale 2023-2026: Samling om frie medier og stærkt dansk indhold” mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti af 14. juni 2023.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”De lokale og regionale medier er de lokale journalistiske vagthunde, der holder beslutningstagere i ørerne og orienterer os om alt det, der er tæt på og betyder noget i dagligdagen. De har i de seneste år været hårdt ramt af, at en stor del af deres annonceindtægter er flyttet til techgiganterne. Derfor er jeg meget glad for den brede opbakning til, at vi hjælper dem. Samtidig glæder det mig, at vi også hjælper de publicistiske magasiner, som gør os klogere, når de laver indhold af samfundsmæssig relevans. Og endelig er jeg meget tilfreds med, at vi med den her lovændring ruster medierne til en digital fremtid, hvor stadig flere danskere får deres nyheder via nettet, video, lyd og podcast.” 

Ændringen af mediestøtteordningen er notificeret til Europa-Kommissionen og kan træde i kraft, når Kommissionens godkendelse foreligger.

Fakta om lovforslagets indhold:

  • Betingelserne for den redaktionelle produktionsstøtte bliver justeret, så støtten i højere grad vil medvirke til at styrke lokal og regional journalistik. Der bliver indført et differentieret støtteloft, der skal sikre en omfordeling af redaktionel produktionsstøtte fra de store landsdækkende nyhedsmedier til de lokale og regionale medier. Det generelle loft for, hvor meget den enkelte titel årligt kan få i støtte, sænkes fra 17,5 mio. kr. til 12,5 mio. kr. Samtidig kommer der et nyt titelloft for lokale og regionale medier på 18,5 mio. kr. årligt og en reduktion af supplementsordningen.
  • Med lovforslaget etableres en pulje til redaktionel produktionsstøtte til ugeaviser på 52,8 mio. kr. (2023-pl) årligt i 2024-2026. Puljen skal sikre den lokale nyhedsdækning i hele landet.
  • Der oprettes en ny magasinpulje til redaktionel produktionsstøtte til publicistiske magasiner med samfundsmæssig relevans. Magasinpuljen udgør 30,0 mio. kr. årligt (2023-pl) i 2024-2026 og yder tilskud til magasiner, der har et publicistisk indhold. Den vil kunne søges af trykte og digitale magasiner med en redaktionel produktion af samfundsmæssig, politisk eller kulturel karakter, der bidrager til den offentlige debat, samfundets oplysning, meningsdannelse eller kulturel berigelse. Tilskud fra puljen gives på baggrund af magasinernes redaktionelle omkostninger, som det er tilfældet for den redaktionelle produktionsstøtte. Et magasin kan højest modtage 3 mio. kr. årligt fra puljen. 
  • Endelig moderniseres mediestøtten ved, at den skrevne nyhedsformidling i højere grad vil kunne suppleres af øvrige formater, eksempelvis levende billeder og lyd, og innovationspuljen gøres platforms- og teknologineutral.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16