Lovforslag om modernisering af kompensationsordning for privatkopiering er blevet fremsat for Folketinget

Kulturministeren har netop fremsat et lovforslag for Folketinget, der moderniserer den ophavsretslige vederlagsordning for eksemplarfremstilling til privat brug - i daglig tale kaldet blankmedieordningen.

Nyhed
17.11.2021

Formålet med vederlagsordningen for eksemplarfremstilling til privat brug – i daglig tale kaldet blankmedieordningen - er at kompensere rettighedshavere til bl.a. musik og film for den lovlige privatkopiering, der finder sted.

Blankmedieordningen er i dag toleddet og består dels af et vederlag på blanke cd’er, dvd’er, usb-stiks m.v. (blankmedievederlaget), dels af en finanslovsbevilling til rettighedshaverne (dvd-kompensationen).

Blankmedievederlaget betales af producenter og importører af de omfattede lagringsmedier, der dog formodes at indregne vederlaget i priserne til forbrugerne, hvilket er i overensstemmelse med formålet med reglerne. Betalingen sker til Copydan KulturPlus, der er godkendt af Kulturministeriet til at administrere vederlagsfordelingen til rettighedshaverne.

Den 10. februar 2021 indgik regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Frie Grønne Aftale om en ny, moderniseret blankmedieordning og den 7. september 2021 en tillægsaftale dertil.

Et udkast til forslag til lov om ændring af lov om ophavsret (Revision af blankmedieordningen) har i perioden fra den 9. september 2021 til den 7. oktober 2021 været i offentlig høring. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 35 høringssvar.

Høringssvarene og Kulturministeriets kommenterede høringsnotat kan tilgås her.

Med lovforslaget, der netop er blevet fremsat, og som har til formål at udmønte den politiske aftale, foreslås det bl.a.

 • at revidere de af ordningen omfattede lagringsmedier og vederlagene for disse,
 • at inddrage lagringsmedier erhvervet fra udenlandske virksomheder til privat brug i ordningen, 
 • at afskaffe den statslige medfinansiering af vederlagsordningen i form af dvd-kompensationen, og
 • at indføre regler om en løbende evaluering af ordningen.

Med lovforslaget vil de af vederlagsordningen foreslåede omfattede lagringsmedier fra den 1. januar 2022 blive vederlagspålagt ud fra et samlet årligt kompensationsniveau på 93 mio. kr. og så vidt muligt baseret på salgstal fra 2018, 2019 og 2020. Den løbende kompensationen til rettighedshaverne vil afhænge af salget af de forskellige lagringsmedier.

Blankmedieordningen omfatter i dag følgende lagringsmedier:

 • Lydbånd (fx kassettebånd): 0,0835 kr. pr. minut
 • Videobånd (fx vhs-bånd): 0,1165kr. pr. minut
 • Cd: 2,62 kr.
 • Dvd/Blu-ray: 4,16 kr.
 • Usb-stik: 5,93 kr.
 • Hukommelseskort: 5,93 kr.
 • Mini Disc: 2,62 kr.

Med lovforslaget foreslås følgende lagringsmedier omfattet af ordningen:

 • Harddisk ≤ 128 gb: 4,00 kr.*
 • Harddisk > 128 gb: 16,00 kr.*
 • Tablet: 45,00 kr.
 • Smartphone: 45,00 kr.
 • Bærbar computer: 45,00 kr.
 • Stationær computer: 45,00 kr.

* Ved harddisk forstås usb-stik, hukommelseskort, ekstern harddisk, intern harddisk, netværksharddisk o.l.

Læs lovforslaget her. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16