Lovforslag om modernisering af kompensationsordning for privatkopiering sendes i høring

Kulturministeren har netop sendt et lovforslag i høring, der moderniserer den såkaldte blankmedieordning, der har til formål at kompensere rettighedshavere til bl.a. musik og film for den lovlige privatkopiering, der er tilladt i ophavsretsloven.

Nyhed
09.09.2021

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"Det har været en bunden opgave for regeringen at modernisere blankmedieordningen, så den afspejler den teknologiske udvikling. Det er vigtigt, at kunstnerne får kompensation for den privatkopiering, vi har tilladt i ophavsretsloven. Samtidig skal forbrugerne ikke opleve voldsomt stigende priser. Den balance har vi fundet - først med den politiske aftale fra februar og nu med lovforslaget, der sendes i høring."

Baggrund

Formålet med blankmedieordningen er at kompensere rettighedshavere til bl.a. musik og film for den lovlige privatkopiering, der foretages.

Den gældende blankmedieordning er toleddet og består dels af et vederlag på blanke cd’er, dvd’er, usb-stiks m.v. (blankmedievederlaget), dels af en finanslovsbevilling til rettighedshaverne (dvd-kompensationen).

Blankmedievederlaget betales af producenter og importører af de omfattede lagringsmedier, der dog formodes at indregne vederlaget i priserne til forbrugerne, hvilket er i overensstemmelse med formålet med reglerne. Betalingen sker til Copydan KulturPlus, der er godkendt af Kulturministeriet til at administrere vederlagsfordelingen til rettighedshaverne.

Den 10. februar 2021 indgik regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Frie Grønne Aftale om en ny, moderniseret blankmedieordning og den 7. september 2021 en tillægsaftale dertil.

Med lovforslaget, som har til formål at udmønte den politiske aftale, foreslås det blandt andet:

 • at revidere hvilke lagringsmedier, der er omfattet af ordningen,
 • at revidere vederlagssatserne for de omfattede lagringsmedier,
 • at inddrage lagringsmedier erhvervet fra udenlandske virksomheder til privat brug i ordningen,  
 • at afskaffe den statslige medfinansiering af vederlagsordningen i form af dvd-kompensationen, og
 • at indføre regler om en løbende revision af ordningen.

Med lovforslaget vil de forskellige lagringsmedier blive afgiftspålagt ud fra et samlet årligt kompensationsniveau på 93 mio. kr. baseret på salgstal fra 2018, 2019 og 2020. Kompensationen til rettighedshaverne vil herefter afhænge af salget af de forskellige lagringsmedier.

Blankmedieordningen omfatter i dag følgende lagringsmedier:

 • Lydbånd (fx kassettebånd): 0,0835 kr. pr. minut
 • Videobånd (fx vhs-bånd): 0,1165kr. pr. minut
 • Cd: 2,62 kr.
 • Dvd/Blu-ray: 4,16 kr.
 • Usb-stik: 5,93 kr.
 • Hukommelseskort: 5,93 kr.
 • Mini Disc: 2,62 kr.

Med lovforslaget foreslås følgende lagringsmedier omfattet af ordningen:

 • Usb-stik: 4,00 kr.
 • Hukommelseskort: 4,00 kr.
 • Ekstern harddisk: 16,00 kr.
 • Intern harddisk: 16,00 kr.
 • Netværksharddisk: 16,00 kr.
 • Tablet: 31,00 kr.
 • Smartphone: 47,50 kr.
 • Bærbar computer: 47,50 kr.
 • Stationær computer: 47,50 kr.

Den offentlige høring har frist den 7. oktober 2021.

Læs lovforslaget her

Læs aftale om ny, moderniseret blankmedieordning her

Læs tillæg til aftale om ny, moderniseret blankmedieordning her

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16