Lovforslag om støtte til podcasts og ugeaviser vedtaget

Folketinget har i dag vedtaget en ændring af radio- og fjernsynsloven og lov om mediestøtte, som gør det muligt at få støtte til lydprogrammer fra Public Service-Puljen. Derudover bliver støttelofterne for de lokale ugeaviser forhøjet til gavn for den lokale nyhedsformidling.

Pressemeddelelse
30.05.2024

Et bredt politisk flertal bestående af regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet har i dag vedtaget et lovforslag om ændring af radio- og fjernsynsloven og lov om mediestøtte, som gør det muligt at søge støtte til lydprogrammer i form af radio og podcasts fra Public Service-Puljen. Derudover forhøjes støttelofterne for den redaktionelle produktionsstøtte til ugeaviser, så tilskuddet til en ugeavis kan udgøre op til 60 pct. af ugeavisens redaktionelle omkostninger og op til 1 mio. kr. årligt pr. ugeavis.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Flere og flere danskere lytter til podcast, og flere og flere producerer podcasts. Og med god grund: For podcast kan både gøre os klogere og stimulere vores fantasi, også i en travl hverdag. Derfor er det kun rimeligt, at man også kan opnå støtte til lyd fra Public Service-Puljen. Det blev vi enige om i den historisk brede medieaftale, som vi indgik sidste år, og nu gør vi det til virkelighed. Jeg er overbevist om, at det vil styrke udbuddet af public service-lydindhold af høj kvalitet til danskerne.

De nuværende støttelofter for ugeaviser har vist sig at været sat for lavt i forhold til i tilstrækkelig grad at understøtte den lokale nyhedsformidling og nærdemokratiet. Nu har vi gjort det muligt at få mere i støtte for den enkelte ugeavis. Det er helt afgørende for ugeaviserne i en tid, hvor de mister annonceindtægter til tech-giganterne, så vi også i fremtiden har lokale ugeaviser, der kan producere dække de lokale forhold og understøtte det lokale demokrati."

Fakta om lovændringerne

Støtteloftet for ugeaviser forhøjes fra 35 pct. til 60 pct. af ugeavisernes redaktionelle omkostninger, og titelloftet forhøjes fra 350.000 kr. til 1,0 mio. kr. årligt. pr. ugeavis.

Ordningerne om redaktionel produktionsstøtte til ugeaviser og publicistiske magasiner kan træde i kraft, når EU-Kommissionens godkendelse af disse støtteordninger foreligger.

Ud over udvidelsen af Public Service-Puljen og forhøjelsen af støttelofterne for ugeaviserne rummer lovforslaget to ændringer af administrativ karakter:

Revisionsbestemmelserne for de regionale TV 2-virksomheder ændres, så revisionen af de regionale TV 2-virksomheder overgår til en godkendt revisor frem for Rigsrevisionen, som gennemgår regnskaberne i dag. Derudover gøres den bestemmelse i radio- og fjernsynsloven, som giver DR og de regionale TV2-virkomheder mulighed for at undtage visse dokumenter fra aktindsigt, teknologineutral. Dermed svarer bestemmelsen til den måde, som DR og de regionale TV 2-virksomheder udkommer med indhold på.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16