Medieaftale styrker den demokratiske samtale

Regeringen og aftalepartierne er enige om en ny medieaftale. Aftalen skal være med til at sikre stærke uafhængige medier i en digital medievirkelighed, styrke lokal og regional journalistik, skabe et markant løft til dansk public service, lyd, tv og film og tilpasse medieansvaret til en digital tid.

Pressemeddelelse
Nyhed
Politisk aftale
21.05.2022

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne er enige om en ny medieaftale for 2022-2025.

Med aftalen bliver DR styrket økonomisk. Den lokale og regionale journalistik sikres, og kriterierne for at modtage innovationsstøtte gøres platforms- og teknologineutrale. Den demokratiske kontrol med tech-giganterne skærpes, der kommer mere kvalitetsindhold til børn og unge, og medieansvaret tilpasses til en digital tid. Samtidigt er partierne enige om at lægge sporene til en fremtidig mediestøtte.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Med denne aftale ruster vi vores medier og demokratiske samtale til den digitale udvikling, som alt for længe har være uden demokratisk kontrol. Medieforbruget i Danmark er forandret. Internationale streamingtjenester fylder mere og mere, og derfor er det helt nødvendigt, at de også er med til at bidrage til vores kulturelle fællesskab. Med et kulturbidrag på 6 procent sikrer vi, at vi også i fremtiden har dansksprogede film, serier og dokumentarer af høj kvalitet, som kan samle og udfordre os. Det er jeg stolt af. 

Vi styrker regionale og lokale medier, så flere kan komme til orde i vores offentlige debat. Vi tilpasser også medieansvaret til en digital tid, hvor det går stærkt både på redaktionerne og sociale medier. Ikke mindst styrker vi DR’s økonomi, og så tager vi et vigtigt skridt for at sikre gode løn- og arbejdsvilkår i mediebranchen.”

Hovedpunkter i aftalerne

 • DR styrkes økonomisk med samlet over 100 mio. kr. over årene i aftaleperioden.
 • Styrket mediestøtte til lokale og regionale medier.
 • Der indføres der et kulturbidrag for streamingtjenester på 6 pct. af tjenesternes omsætning i Danmark.
 • Opdatering af de nuværende rammer for mediernes ansvar, så borgernes retssikkerhed styrkes, og så de passer til den digitale medievirkelighed.
 • Mere støtte til nyetablering og udvikling af medier og mulighed for støtte til innovativ forretningsudvikling.
 • Støtte til distriktsblade og ugeaviser.
 • Ordnede løn- og arbejdsvilkår i film- og mediebranchen.
 • Der etableres en center for graverjournalistik.
 • Der nedsættes et udvalg, der skal se på indretningen af den fremtidige offentlige mediestøtte.
 • Public Service-puljen udvides til også at støtte dansk indhold til radio og podcast.
 • Lydunivers i DR til børn og unge på forskellige alderstrin. Med tilbud inden for fx nyheder, quiz, lydbøger, musikprogrammer mv.
 • Søgbar adgang for borgere til DR’s arkiv via Det Kongelige Bibliotek.
 • Skabe øget bevidsthed omkring kønsulighed i mediebranchen.
 • Et nyt Center for Tech og Demokrati etableres, som skal arbejde med tech-giganternes indflydelse på demokrati, trivsel og samfundsmæssig sammenhængskraft i Danmark.
 • Styrkelse af fakta-tjek-mediet TjekDet for at imødegå mis- og desinformation på digitale platforme og til Medierådet for Børn og Unge til styrket digital dannelse.

Medieaftale for 2022-2025: Den demokratiske samtale skal styrkes

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16