Minister vil kortlægge benspænd for foreningsarbejdet

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har igangsat flere undersøgelser af bureaukrati i landets foreninger. Målet er at lempe de byrder, der dræber gejsten hos de frivillige og skræmmer dem væk.

Pressemeddelelse
29.04.2022

Foreningslivet oplever en tiltagende mængde bureaukratiske byrder, som kan få frivillige til at miste lysten til at være aktive. Det vil kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen forsøge at ændre på sammen med foreningslivet i løbet af 2022.

Første skridt i det arbejde er, at Kulturministeriet med foreningslivets hjælp vil kortlægge, hvor udfordringerne er størst.

Derfor gennemfører Kulturministeriet en spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige. Undersøgelsen bliver sat i gang via hovedorganisationerne på Kulturministeriets ressort, og den skal vise, hvilke bureaukratiske byrder de oplever, og hvilke forslag til lempelser de har.

Desuden vil Kulturministeriet invitere alle til at melde de barrierer, de oplever, ind via en mailadresse, der oprettes til formålet.

Endelig foretager ministeriet en lov- og regelgennemgang på Kulturministeriets område.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"Foreningerne er rygraden i Danmark. De skaber fællesskaber, demokratisk dannelse, trivsel og livsglæde. Derfor bekymrer det mig, når jeg hører, at frivillige mister gejsten eller skræmmes væk af administrativt bøvl. De frivillige skal bruge tiden på det, de er gode til, og det, som de brænder for. Ikke administration af regler, som de ikke kan se den sunde fornuft i. Jeg tager nu initiativ til at forsøge at lempe de bureaukratiske byrder, der skræmmer de frivillige væk. Det er muligt, at vi ikke kan løse alle problemerne, men vi bliver nødt til at prøve alligevel. Første skridt er at finde ud af, hvor skoen trykker mest. Vi mangler simpelthen data om, hvordan foreningerne konkret påvirkes af love og regler. Og det er den helt konkrete viden, vi går i gang med at indsamle nu”.

Fakta

  • På landsplan er 43 pct. af befolkningen medlemmer af en idrætsforening.
  • På landsplan er 27 pct. af borgere over 16 år frivillige i en forening i 2020.
  • På landsplan er andelen af borgere, der er frivillige i en forening faldet med 6 procentpoint fra 2018 – før corona-pandemien - til 2020.

Kilde: Danmarks Statistik: Kultur 2020/2021.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16